Feim rodar

Públics:

Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Tecnologia
Física
Matemàtiques
Medi Ambient

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La vida quotidiana

Resum i activitats:

Dels talaiots fins els vehicles híbrids

1. Feim rodar un tronc. Com desplaçar grans blocs de pedra?.

1.1 Empram els corrons per desplaçar un objecte feixuc i ens demanam quan avança l'objecte quan els corrons avançen un pam?. Ho comprovam.

1.2 Observam que el corró circular, quan roda, manté al bloc sempre a la mateixa alçada damunt el pis, perquè l’amplària del cercle és igual en qualsevol direcció ( el seu diàmetre).

2. Figures d'amplària constant. Triangle de Reuleaux.

Hi ha figures diferents al cercle amb amplària constant, per tant emprades com a seccions de corrons, funcionen tant bé com els corrons circulars.

2.1 Dibuixam un triangle de Reuleaux i comentam el seu us en el disseny.

2.2 Transpotam amb corrons no circulars, i veiem com es mantén la mateixa alçada.

2.3 Comprovam quines formes son d'amplària constant i quines no i la seva utilitat com a tapadores.

3. Rodes quadrades.

De les figures d'amplària constant tot sol el cercle serveix per fer de roda, manté el centre sempre a la mateixa alçada. Altres formes ja hauríem de adaptar la forma del camí.

I si les rodes fossin quadrades també rodarien?

3.1 Fem rodar un carret de rodes quadrades i observam com hauria de ser la superfície del terra

3.2 Penjam una cadena a la part superior del quadrat que gira i observarem la forma que adopta la cadena. La carretera la formen arcs catenaris.


4. Feim rodar una roda per dintre o per fora d'un altre roda. Espirògraf.

4.1 Experimentam amb diferents diàmetres de rodes i obsevam les trajectòries de punts interiors o del perímetre.

4.2 Ens demanam quina relació han de tenir els diàmetres per dibuixar figures amb dues puntes , tres puntes o quatre puntes.

4.3 Posam el bolígraf en diferents posicions dintre la roda per dibuixar una recta , una circumferència o un quadrat.

4.4 Coneixent el nombre de dents de la corona i del satèl·lit podem calcular el nombre de puntes de la figura que dibuixa un punt del satèl·lit, i el nombre de voltes que hem de donar. Repassam el mínim comú múltiple de dos nombres.

4.5 Dibuixam amb diferents espirògrafs combinant mides i colors. Diferents possibilitats artístiques i de disseny .

5. Els Engranatges Planetaris

5.1 Observam els engranatges planetaris: Corona, Planeta i satèl·lits, i feim rodar amb manovelles cada un dels seus elements

5.2 Comprovam els efectes que produïm. Relacionam variables, les velocitats angulars i les mides dels engranatges, comptant dents i voltes.

5.3 Veim simulacions de diferents aplicacions d'aquest tipus d'engranatges. Reduir o augmentar revolucions, fer de diferencials a les rodes en els cotxes i actualment serveixen per sumar forces i energies generadores a vehicles híbrids, la bicicleta elèctrica o el cotxe amb generador- motor elèctric i d'explosió.

6. Bicicleta híbrida

6.1 Parts principal de la bicicleta.

6.2 Maneig, funcionament sostenible dins la legalitat.

6.3 Pràctiques

Participants:

Alumnes de 3r ESO, 1r 2n Batxillerat, C. F. Mecanitzat

Responsables:

Antonio Sans
Gabriel Seguí
Genar Escandell

 

IES Pasqual Calbó i Caldés

Categoria:
Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: Francesc F. Andreu, 1 Codi postal: 07703 Municipi: Maó Telèfon: 971369390 Fax: 971354104 Web: www.iespasqualcalbo.com Email: iespasqualcalbo@iespasqualcalbo.com