Mètodes Bàsics de Recerca en Química Orgànica i Inorgànica

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Química

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La vida quotidiana
Ciències de la Salut

Resum i activitats:

El departament de química donarà a conèixer la tasca de recerca desenvolupada pel seus membres. Per tal, s'han disseñat una serie d'activitas coordinades entre els diferents grups de recerca que hi pertanyen i que es desenvolupen en tres projectes diferents. En aquest projecte, les activitats es centraran en el treball desenvolupat pels grups de Quimica Supramolecular i Quimica Bioinorgànica i Bioorgànica. Aquí es presenta el procés de la síntesi de nous composts orgànics i la formació de complexos de coordinació amb ions metàlics d'interés biològic, així com la caracterització espectroscòpica i l'elucidació estructural dels mateixos. Per mitjà de l'exposició de diferents muntatges habituals als nostros laboratoris de síntesi, es donarà a conèixer les operacions bàsiques que es realitzen a l'hora de preparar un nou compost. Al mateix temps, s'explicarà com s'arriba a caracteritzar el nou producte mitjançant la introducció a les tècniques espestrocòpiques més importants i rutinàriament utilitzades per nosaltres, com son: la ressonància magnètica nuclear (RMN), l'espectroscopia d'infraroig (IR), l'espectroscòpia de raigs X, la espectroscòpia de masses ( MS, HRMS), entre altres.

Les Activitats que es podran realitzar son:
-Laboratori de sintesi orgánica
Observació del funcionament d'una serie d'aparells i muntatges utilitzats a un laboratori de síntesi.
-Caracterització de nous composts
Exposició de les principals tècniques i aparells utilitzats per caracteritzar i estudiar els nous composts.
-Construeix les teves pròpies molècules
Construcció amb models moleculars d'una sèrie d'estructures.
-Planifica el teu propi experiment
Diseny de seqüéncies lògiques de les etapes necessàries per obtenir purificar i caracteritzar un compost
-Purifica la acetanilida
Experimentació del procés de recristallització de l'acetanilida
-Com els el dia a dia dels nostres laboratoris?
Observació d'imatges que mostren com es realitzen les nostres tasques als nostres laboratoris
-Observa les coses que fem
Divulgació de la recerca dels grups de Q. Supramolecular i Q. Bioinorgànica i Bioorgànica

Participants:

Ángel García Raso
Juan Jesús Fiol Arbós
Montserrat Rodríguez Delgado
Pau Canyellas Martorell
Carlos Palomino Cabello
Elena Sanna Martínez
Marta Torres Juan
Jazmin Vesga

Responsables:

Carmen Rotger Pons

 

UIB - Departament de Química

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Crta Valldemossa km 7,5, Edifici Mateu Orfila Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971259576 Fax: 971173426 Web: www.uib.es/depart/dqu/index.html Email: carmen.rotger@uib.es