Fotografia panoràmica: òptica i matemàtiques

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional

Àrees de coneixement:

Física
Matemàtiques

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

El projecte que presentam consisteix en una sèrie d'activitats que pretenen lligar conceptes de matèries científiques com ara les Matemàtiques i l'Òptica, aprofitant els aspectes més lúdics d'una disciplina (la fotografia) que compta amb molts d'afeccionats.

Aquest projecte presenta clarament un caràcter interdisciplinari i transversal. Així, cercam que el projecte sigui el més interactiu possible, de manera que els visitants de l'estand siguin capaços d'entendre les variables físiques que intervenen en la formació d'imatges utilitzant una lent, la seva “fabricació”, l'obtenció de fotografies panoràmiques, etc.

Aprofitant les oportunitats didàctiques que ens ofereix el nostre projecte, introduirem els conceptes elementals de l'Òptica geomètrica: lleis de la reflexió, de la refracció, raig lluminós, obtenció de la imatge d'un objecte mitjançant una lent, focus i distància focal d'una lent, imatges reals i virtuals, l'equació per calcular la posició de la imatge formada mitjançant una lent, coneguda la seva distància focal, i l'equació fonamental de les lents primes, augment lateral, etc.

El projecte està dissenyat per realitzar cinc activitats diferents, que s'han de desenvolupar en forma “de circuit”. L'estand es trobarà dividit en dues parts: la primera dedicada pròpiament a la fotografia panoràmica (activitats A1, A2 i A3) i la segona part a l'Òptica Geomètrica (lents: activitats A4 i A5).

Les activitats que es duran a terme en el nostre estand seran les següents:

A1) Trencaclosques panoràmic en 3D.
A2) L'estudi del fotògraf-matemàtic: “cosint” fotos amb l'ordinador.
A3) L'ull de peix.
A4) Fabricant lents artesanals (sostenibles i econòmiques).
A5) La llum i l'Òptica: lents i instruments òptics.

En la primera part del seu recorregut, els visitants podran manipular diferents imatges per construir-ne manualment una de panoràmica (activitat A1, “trencaclosques panoràmic en 3D”). El programa informàtic (activitat A2) realitza el complicat procés de càlcul (basat en la Geometria projectiva) necessari per realitzar una fotografia panoràmica digital. Els visitants també podran observar imatges panoràmiques obtingudes amb “l'ull de peix” (activitat A3) i comparar-les amb les fetes per la càmera digital.

La tercera activitat és una espècie de lligam argumental entre les dues parts de l'estand, donat que “l'ull de peix” és un tipus de lent que permet obtenir una fotografia panoràmica (180 graus de visió). La segona part de l'estand està dedicada a l'Òptica geomètrica: fabricació artesanal de lents sostenibles i econòmiques amb plàstic reciclat (activitat A4), comprovació experimental de les fórmules de les lents primes i mesura de la posició del focus de les lents i, finalment, fent ús del banc òptic (activitat A5), manipulació de lents convergents i divergents (objectiu d'una càmera fotogràfica).

Participants:

Alumnes (tots de 4t d'ESO):

4t ESO – a (9 alumnes)
Canchingre Barragán, Wilson Raul
Casali Sintes, Miquel
Coll Florit, Oscar
Garcia-Argüelles Fortuny, Marc
Mercadal Baquero, Josep
Roldan Fullana, Eva
Sanchez Marques, Miriam
Teixidor Sanchez, Eduard
Triay Barber, Míriam

4t ESO – B (7 alumnes)
Bettens Capó, Abraham Bartomeu
Burgos Florit, Magdalena
Cabanillas Ameller, Sara
Mendez Aguilar, Jefferson Luis
Pons Llopis, Sergi
Pons Mercadal, Anna
Sintes Juanico, Maria

4t ESO – C (5 alumnes)
Baillie , William Peter
Calizaya Castro, Ana Paola
Gomez Mosquera, Deniza Isabel
Gonzalez Martin, Elisabeth
Pasarius Triay, Miguel
Pons Gomila, Ariadna

Responsables:

González Febrer, Joan Manuel [Departament de Matemàtiques]
Febrer Aguilar, Emma [Departament d'Orientació]
Pons Olives, Francisco [Departament de Física i Química]

 

IES Josep Miquel Guàrdia

Categoria:
Centres educatius

Dades de contacte

Adreça: Avda. Verge del Toro, 92 Codi postal: 07730 Municipi: Alaior Telèfon: 971372744 Fax: 971372758 Web: www.iesjosepmiquelguardia.org Email: iesjosepmiquelguardia@educacio.caib.es