Biodiversitat de les comunitats vegetals de les Illes Balears

Públics:

Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Biologia
Medi Ambient

Àrees temàtiques:

Medi ambient

Resum i activitats:

Explicarem el concepte de biodiversitat emprant com a exemple les comunitats vegetals més importants de les nostres Illes. Per això, es duran a terme les següents activitats:

1. Pòsters explicatius del significat de biodiversitat i de les diferents comunitats vegetals presents a les illes Balears.
2. Activitat per a poder relacionar les comunitats vegetals amb les espècies més representatives. El participant podrà relacionar una imatge de la comunitat vegetal amb plantes vives o fotografies que disposarem a l'estant.
3. Fitxes explicatives per a conèixer el grau de biodiversitat de les comunitats vegetals presents a les illes Balears. Les fitxes mostraran la fotografia de la comunitat vegetal i una breu explicació del seu grau de biodiversitat, endemicitat i altres característiques de la comunitat.
4. Lupes binoculars per observar diferències morfològiques d'algunes plantes de les comunitats explicades.
5. Ordinador per a consultar l'herbari virtual de les illes Balears.

Participants:

Toni Mateu Amengual
Cristina Gervilla Garcia
Maria Antònia Cerdà March

Responsables:

Juan Rtia Larrucea

 

UIB - Departament de Biologia - Àrea de Botànica

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Cra. De Valldemossa, Km. 7,5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971173346 Fax: 971173184 Email: jrita@uib.es