Presentació del treball de recerca del grup de Física de Materials del Departament de Física

Públics:

Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Física

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

L’objectiu del projecte és donar a conèixer com es treballa en el camp de la ciència de Materials des del punt de vista de la Física. Com “s’inventen” nous materials, com s’estudien les seves propietats tot posant especial èmfasi en la gran varietat de tècniques experimentals que són necessàries. Aquestes tècniques d’anàlisi tant macroscòpiques com microscòpiques, permeten estudiar les propietats mecàniques, tèrmiques, estructurals i microestructurals dels diferents materials. La informació obtinguda permet conèixer quines són les seves potencialitats així com les possibilitats de millora

Participants:

Catalina Picornell Alou
Eduard Cesari Aliberch
Miquel Corró Moyà
Francesc Masdeu Mayans
Sergey Kustov
Jaume Pons Morro
Rubén Santamarta Martínez
Concepció Seguí Palmer
Antoni Amengual Colom
Daniel Salas Mula

Responsables:

Catalina Picornell Alou

 

UIB - Departament de Física

Categoria:
Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: Campus UIB. Cra Valldemossa km 7.5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma