Observatori fotogràfic del paisatge

Públics:

Educació Primària
Educació Secundària
Públic en general

Àrees de coneixement:

Humanitats

Àrees temàtiques:

Medi ambient
Turisme

Resum i activitats:

L’observació de i’evoiucló del paisatge local a través de la confrontació d’imatges d’un mateix lloc realitzades en époques históriques diferents. La reflexió sobre el paisatge mitjançant imatges fotográfiques i dibuixos des de començaments del segle XX fins a l’actualitat. Entendre el paisatge com a un element viu i en transformació continua i entendre que es pot analitzar i reflexionar sobre la seva evolució des de molts d’ámbits disciplinaris i des de la conservació i gestió del patrimoni fotográfic.
Activitats:
1) Observació. Dirigit a tots els públics. Fotos gran format a la paret d’un mateix Iloc en époques diferents.
2) Joc. Técnica del puzzle. Dirigit a primária. Muntar 4 puzzles amb fotos del mateix lloc a diferents èpoques. El monitor/a els demana qué, com i per qué s’ha modiflcat.
3) Joc.Técnica d'associació dimatges. Secundária. Mitjançant ordenador i senzill programa informátic: sel's passará fotos actuals i antigues del mateix lloc, s'han d'identificar la imatge antiga a partir de l’actual.
4) Joc. Técnica darrossegar elements. Primária. Mitjançant ordenador i programa informátic contemplen 2 imatges del lloc (actual i antiga). Sobre lantiga arrosseguen motius existents a l‘actual.
5) Joc. Técnica cinética ("transformables"). Tota els públics. Superposició a la paret de 2 imatges del mateix lloc d’época diferent. Per manipulació es veurá una o altra.

Participants:

Jacqueline Herbst Bosch
Paula Piña Llinàs

Responsables:

Maria-Josep Mulet Gutiérrez (pral)
Jaume Gual Carbonell
Cristina López-Polín

 

UIB - Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Edifici R. Llull.- Crta de Valldemossa Km 7,5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971259753 Fax: 971173473 (centraleta R. Llull) Email: mj.mulet@uib.es