Un viatge al voltat de la biodiversitat animal

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Ciències de la Salut
Biologia

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

Un viatge al voltat de la Biodiversitat animal tracta de donar al visitat una visió general sobre la diversitat zoològica a nivell dels fílums més representatius a la naturalesa i de donar a entendre la unitat dins la Biodiversitat.
Es muntarà un estand amb mostres dels representants dels diferents fílums per la seva observació tant de manera directe, com a través de microscopi i lupa binocular. Juntament amb les diferents mostres hi haurà unes fitxes explicatives i s’entregarà un dossier resum per anar treballant mentre es segueix el recorregut.
El visitant observarà el fílums tenint en conta: les característiques generals de cada fílum; la seva posició taxonòmica; la seva posició a l’escala evolutiva; les innovacions de cada grup i les relacions filogenètiques.
A més, els visitants podran conèixer les diferents línies d’investigació que es realitzen al laboratori de Zoologia de la UIB.

1.- Una volta per la Biodiversitat animal: Observació d'exemplars vius i fixats dels diferents regens representats dins el món animal.
2.- Un ecosistema fet a mida: Reconstrucció d'un hàbitat on es veuran representades diferents especies que poden convirure dins un mateix ecosistema.
3.- Apropament a les eines d'investigació: Mostra dels materials utilitzats als projectes d'investigació que es duen a terme al Laboratori de Zoologia

Participants:

Maria del Mar Leza
Marga Miquel Amer
Ricardo del Rio Lopez
Ana Maria Gonzalez Torrado
Claudia Paredes Esquivel
Miriam Monerris Macaro
Carlos Barceló Seguí
Clara Morey
Mercedes Regueira Bulgheroni
Miquel Cifre Campomar
Neus Beltran Serra
Luis Miguel Quinzó Ortega

Responsables:

Miquel Angel MIranda Chueca

 

UIB - Departament de Biologia

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: crta. Valldemossa, km 7.5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971172670 Fax: 971173184 Web: www.uib.es/depart/dba/Zoology/esp/index.htm Email: ma.miranda@uib.es