La conservació de la diversitat al Jardí Botànic de Sóller

Públics:

Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Biologia
Medi Ambient

Àrees temàtiques:

Medi ambient

Resum i activitats:

L’any 2010 ha estat declarat Any Internacional de la Biodiversitat, fet que ens convoca a tots a reflexionar sobre la importància de la varietat de la vida en la Terra, els seus hàbitats, la flora i fauna i el seu valor pel nostre futur. Al Jardí Botànic de Sóller ens unim a aquesta celebració i presentam, per a aquesta nova edició de la Fira de la Ciència, un projecte de participació amb la intenció de contribuir a aquesta reflexió.

Amb el projecte "La conservació de la diversitat al Jardí Botànic de Sóller", volem donar a conèixer el paper central que juga el Jardí, tant a la nostra comunitat com a la regió mediterrània, en la conservació ex situ de la diversitat vegetal de les nostres Illes, mitjançant les seves diferents col•leccions: planta viva, banc de germoplasma i herbari. A més, volem contribuir a despertar l’interès per la flora i conscienciar en la conservació de la seva diversitat.

ACTIVITATS

La conservació ex situ en el Jardí Botànic de Sóller
Es podrà conèixer el treball de conservació que es du a terme en el Jardí Botànic de Sóller, observar material de laboratori i llavors dessecades col•locades reproduint el procés de conservació de llavors que s’utilitza als Bancs de Germoplasma.

Conèixer l'espècie per poder-la conservar
Definir l’espècie que ens interessa conservar al banc de llavors i el lloc prioritari de la seva recol•lecció és la primera passa que es dóna en el procés de conservació. Mitjançant aquesta activitat se simularà aquesta primera passa i, a més, els participants coneixeran algunes de les espècies vegetals que formen part de la col•lecció de planta viva del Jardí Botànic i quina és la comunitat vegetal a la que pertanyen.

El valor i la pèrdua de la biodiversitat
Amb aquesta activitat, s’intentarà que els participants coneguin la importància de la biodiversitat i quins són els motius de la seva pèrdua.

Participants:

Mª Antònia Mas
Àgueda Cladera

Responsables:

Josep Lluís Gradaille Tortella
Director del Jardí Botànic de Sóller

 

Fundació Jardí Botànic de Sóller

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics

Dades de contacte

Adreça: Carretera Palma-Port de Sóller Km 30,5 Codi postal: 07100 Municipi: Sóller Telèfon: 971 63 40 14 Fax: 971 63 47 81 Web: www.jardibotanicdesoller.org Email: educacio@jardibotanicdesoller.org