La radioactivitat al nostre voltant

Públics:

Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Física

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La vida quotidiana
L'espai

Resum i activitats:

El projecte inclou diverses demostracions relatives als processos de desintegració radioactiva. Per una banda es presenta la radioactivitat com un fenomen natural present al nostre voltant. S'explica l'origen d'aquesta component natural i es mesuren els nivells d'exposició mitjançant detectors i dosímetres de tipus Gieger-Mueller. Per altre banda es fan servir fonts radioactives de molt baixa activitat per analitzar les propietats dels diferents tipus de radiacions, ara com l'energia de les partícules emesses, el seu poder de penetració o la vida mitja dels emissors. Fent ús de la llei de decaïment radiactiu, es simula el procès de datació cronològica de mostres antigues. De forma contínua es presenta també una exhibició de les traces de partícules radioactives a dins una cambra de boira, així com diversos videos de mesures reals d´espectrometría que permeten entendre amb més detall els aspectes físics d´aquest fenomen.

Participants:

Laura Ferrer
Miquel Pons
Rashid Nazmitdinov

Responsables:

Antonio Puente

 

UIB - Departament de Física

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Dep de Física. Universitat de les Illes Balears Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971 172837 Fax: 971 173426 Web: www.uib.es/depart/dfs/Nuclear/index.html Email: toni.puente@uib.es