EVOLUCIÓ I EXTINCIÓ DELS HOMÍNIDS: EL TRIOMF DE LA COGNICIÓ HUMANA

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Arqueologia
Humanitats

Àrees temàtiques:

L'ésser humà

Resum i activitats:

L’objectiu d’aquest projecte és introduir els assistents a la fira de la ciéncia dlns el món de revolució la cognició humana. En aquest sentit es pretén mostrar el camí que ha seguit la tribu dels Hominini així com les capacitats cognitives que ha desenvolupat l’Homo sapiens són allò que realment els separa de la resta d’Homínids i primats, les quals es poden reduir a tres grans factors: la capacitat de realitzar judicis morals, de comunicar-se mitjançant el Ilenguatge i la d’apreciar la bellesa dels estímuls que ens envolten, és a dir, l’apreciació estètica.

Tenint accés tant a mapes i objectes originals d’Àfrica (llances, arcs, ornaments decoratius), com a les reproduccions més exactes dels cranis que es poden aconseguir avui dia dels diferents primats humans i no humans, l'interessat podrà observar d'aprop l'evolució de la morfologia, però alhora seguir el seu camí a través del planeta, conduït per les explicacions dels experts.

Amb aquesta finalitat es farà una guia tutoritzada de l'exposició, amb descripcions i explicacions tant dels objectes com dels cranis. A més a més, per tal d’experimentar de forma adient el fenòmen de les il·lusions visuals, es farà ús d'un retroprojector on es mostraran diferents il·lusions gràcies a les quals s'intentarà donar una explicació perceptiva o fisiològica de cada una d’elles.

Participants:

Patricio Bustos
Lluís Barceló
Elena Celiá

Responsables:

Marcos Nadal
Patricio Bustos
Lluís Barceló
Elena Celiá

 

UIB - Laboratori de Sistemàtica Humana

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics

Dades de contacte

Adreça: Ctra. Valldemossa km. 7,5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971259777 Fax: 971173190 Web: www.evocog.org Email: marcos.nadal@uib.es