Servei d'Informació de la UIB

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

El Servei d'Informació de la UIB hi participà en representació de la UIB amb un estand institucional. Hi oferia informació sobre l'oferta d'estudis, accés, cursos, beques, etc. de la UIB.

 

UIB - Servei d'informació

Categoria:
Administracions públiques
 

Dades de contacte

Adreça: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971172939 Fax: 971172064 Web: www.uib.cat Email: informacio@uib.cat