Tenim cavalls a les cames !!!

Públics:

Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Ciències de la Salut
Física
Matemàtiques

Àrees temàtiques:

L'ésser humà
Ciències de la Salut

Resum i activitats:

• Aquest projecte forma part de la matèria de Tècniques Experimentals que es desenvolupa a primer de Batxillerat, i per tant pot publicar-se com una unitat didàctica .
• L’alumnat a partir de mesures de pes, d'alçada i de salt en vertical i amb l'ajut d'un programa en Excel molt senzill calcula la distància d'impuls, la força mitjana, l'acceleració, el temps d'impuls i la potència mitjana en un salt vertical.
• Cada persona ha de donar el seu nom i edat; s'ha de pesar, se li mesura l'alçada, l'alçada en posició d'arrencada, l'alçada de la mà amb el braç estirat, i l'altura a què arriba la mà alçada en un salt vertical. Aquestes dades s'introdueixen en un registre de full de càlcul i automàticament es calculen els paràmetres mencionats al principi. S'imprimeix un full personalitzat amb les dades i els resultats.
• Es projecta el full i una descripció dels raonaments lògics i matemàtico-físics utilitzats per dissenyar el programa. Es farà, a posteriori, una estadística de potències mitjanes per distàncies d'impuls i per edats, amb un estudi de la dependència de la força mitjana i de la potència mitjana front a altres variables dels individus, com pes, alçada, edat i sexe.

OBJECTIUS i COMPETÈNCIES QUE DESENVOLUPA:
• Relacionar les fórmules de física que s'estudien a l'aula amb propietats físiques corporals; conèixer la potència de les nostres cames en salt; familiaritzar-nos amb mesures de forces i potències i amb les seves unitats; participar activament en un estudi estadístic.
• Motivar a l’alumnat obre el fet que les mesures de magnituds físiques com acceleració, força i potència presenten un aspecte mediàtic que interessa a la resta de la societat formant part de la cultura científica.
• Relacionar física i esport

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN:

* Mesura de la potència de les cames, descrita anteriorment.
* Presentació de pòsters o bé projeccions de diapositives sobre la potència del salt vertical vinculat a l’esport.
* Lliurament del full de resultats de les mesures i càlculs individualitzats.
* L’alumnat actuarà com a guia a l’estand i convidarà als visitants a calcular la seva potència en el salt vertical i els explicarà els fonaments físics relacionats amb el salt vertical.

Participants:

Dimas Enrique Alcalde perelló
Natalia Kimberly Arza Yamamoto
Naiane Borges Moreira
Félix Ernesto Cortés Pérez
Bozhidar Veskov Filipov
Betsaida Gómez Cárdenas
Miguel Ángel Gómez Escárraga
Paola Andrea López Restrepo
Javier Zambrano Macías
Estefanía Calderón espinoza

Responsables:

Gabriel Cànaves Quetglas
Tomàs Cortés Cortés
Pere J. Palou Mas
Olga Lobón Quintana

 

IES Politècnic

Categoria:
Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: Menorca, 1 Codi postal: 07011 Municipi: Palma Telèfon: 971731242 Fax: 971457718 Web: www.iespolitecnic.cat Email: iespolitecnic@educacio.caib.es