L'aprofitament de la biodiversitat a Menorca durant la Prehistòria

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Públic en general

Àrees de coneixement:

Arqueologia

Àrees temàtiques:

L'ésser humà
Medi ambient
La vida quotidiana

Resum i activitats:

Informació sobre la relació de l'home amb el medi en la Prehistòria a Menorca.
Activitats:
Talller de mòlta manual de gra.
Taller d'identificació microscòpica de llavors
Taller d'acoloriment de làmines relacionades amb el tema
Aplicació informàtica sobre l'origen dels animals domèstics

Participants:

Antoni Ferrer Rotger
Montserrat Anglada Fomtestad
Immaculada Rigo Febrer

Responsables:

Gustau Juan Benejam
Antoni Ferrer Rotger
Montserrat Anglada Fontestad

 

Museu de Menorca

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics

Dades de contacte

Adreça: av. guardia s/n Codi postal: 07701 Municipi: Maó Telèfon: 971350955 Fax: 971350565 Web: amicsmuseumenorca.org Email: gjuan@dgcultur.caib.es