Què feim amb la sal?

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Públic en general

Àrees de coneixement:

Ciències de la Salut
Tecnologia
Química

Àrees temàtiques:

La vida quotidiana
Ciències de la Salut

Resum i activitats:

El tema central de l'estand que volem presentar és la sal.
La visita del nostre projecte s' iniciarà a partir de l'explicació científica d'aquest element mitjançant panells informatius, així com activitats que permetin la construcció de models moleculars.
Els visitants podran observar distints tipus de sal i podran participar activament en la construcció de models moleculars de la sal. Realitzaran jocs tipus conectors i d’associació per prendre consciència de les seves característiques físiques i químiques. També s'explicarà d'on i com s'obté, la història de la seva utilització, així com els diferents usos que se'n poden fer, tant a la industria, com a la vida quotidiana, la cuina, ....Els visitant podran realitzar diferents objectes plàstics amb sal que podran endur-se’n, com també podran fabricar i degustar el seu gelat.

Partint de la pregunta del nom del projecte, hem engrescat als alumnes del nostre centre per organitzar racons dins l'estand d'observació, manipulació i construcció d'experiments relacionats amb les característiques i usos de la sal, al mateix temps que s'engresca als visitants per observar, manipular i fer experiments i objectes que puguin endur-se'n.
Els racons que pensam organitzar, partint de les propietats físiques i químiques de la sal, són els següents:

1. Observació de cartells i maquetes per explicar els conceptes científics referents a la composició i les característiques físiques i químiques de la sal.
2. Construcció de models moleculars de la sal: l’enllaç iònic del clor i del sodi.
3. Observació al natural de distints tipus de sal i de les seves característiques físiques i químiques: joc d’identificació.
4. Elaboració d'una maqueta d'una salina, obtenció de sal a partir de l’aigua de la mar, etc.
5. Experiment de la utilització de la sal a la cuina, (els gelats, etc ...)
6.Manipulació de la sal a activitats plàstiques: pasta de sal, potets de sal de colors, ...
7.Activitats manipulatives i d'observació de característiques i curiositats de la
sal, connectors per jugar: cronologia de la història de la sal, joc de veritat o mentida. 
8.Recollir per escrit altres curiositats i usos que els visitant ens puguin dir.
9.Repartir entre els visitant un tríptic amb informació del nostre estand .

Participants:

Alumnes de 4t de primària:
Catalina Batanás Pou 
Magdalena Niell Llobera
Agustina Almaraz
Diana Ballester Pinto
Erika Guerrero Alcaraz
Marina Morro Gálvez      
Adil Zammou     
Juan Pérez López     
Vicenç Prats Muñoz   
Saliha El Baouchi     
Antonio Castellano Morey     
Pau Francesc Llompart Ramis
Miquel Mairata Sastre      
Jaime Paniza Pol     
Antoni Rodríguez Segura     
José Miguel Rufian Calderon     
Sergio Ruiz Cejudo      
Joanaina Serra Coll    
Sergi Vico Ruiz    
Maria Villalonga Ripoll  
Maria Abrines Méndez    
Margalida Coll Amer   
Francisca Cuenca Abrines   
Paula Estrany Garcia     
Antoni Jaume Cladera     
Abril Pérez Levy     
Maria Del Mar Ramon Santandreu   
Aina Real Ramon   
Marc Ribot Ramon   
Maria Sureda Guardiola

Responsables:

Isabel Delgado Lllompart
Maria Rosa Reinés Palou
Joan Puigserver Barceló
David Crespí Heredia

 

CP Es Puig

Categoria:
Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: Afores s/n Codi postal: 07360 Municipi: Lloseta Telèfon: 971519436 Fax: 971519787 Email: cpespuig.lloseta@educacio.caib.es