Efectes de l'energia calorífica

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Públic en general

Àrees de coneixement:

Tecnologia
Física
Medi Ambient

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

DAmb aquest Projecte es pretén que els alumnes coneguin els efectes de l’energia calorífica a través de la seva pròpia investigació i recerca d’informació. Es plantejarà i explicarà el tema als alumnes de 1er i 2on de Secundària, els quals cercaran tot tipus d’informació i possibles experiments relacionats amb la temàtica que es treballa.
Entre tots duran a terme els experiments seleccionats i faran les comprovacions pertinents per a observar si realment funcionen o no aquests experiments.
Després faran la presentació a l’estand de la Fira de la Ciència als alumnes de Primària i a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.
A més es realitzarà un taller en la fabricació d’un globus aerostàtic que els visitants se’n podran dur a casa

OBJECTIUS i COMPETÈNCIES QUE DESENVOLUPA:
Els objectius són:
1. Conèixer les propietats de l’aire
2. Identificar els afectes de la temperatura en l’aire
3. Relacionar la dilatació dels cossos amb la temperatura. Aplicació a la vida quotidiana
4. Comprovar com l’aire calent puja i l’aire fred baixa. Aplicació a la vida quotidiana

Les competències bàsiques que es treballen són:
1. Competència lingüística
2. Competència del món físic
3. Competència d’iniciativa i autonomia personal
4. Competència d’aprendre a aprendre
5. Competència social
6. Competència artística

ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPARAN:
1. Energia calorífica transformada en moviment
2. L’aire calent pesa menys i puja
3. Dilatació de l’aire
4. Termòmetre
5. La densitat com a motor de l’aigua
6. Taller: Fabricació d’un globus aerostàtic
METODOLOGIA:

Es planteja i explica el tema als alumnes de 1er i 2on de Secundària, els quals cerquen tot tipus d’informació i possibles experiments relacionats amb la temàtica que es treballa. Entre tots duen a terme els experiments seleccionats i fan les comprovacions pertinents per a observar si realment funcionen o no. Després fan la presentació a l’estand als alumnes de Primària.
Es tracta d’un treball individual, pel que fa a la recerca d’informació. I d’un treball en grup a l’hora de decidir quins són els experiments que es poden dur a terme, dur-los a la pràctica per a fer les comprovacions pertinents i posteriorment per explicar-ho a la Fira al alumnes de Primària.
Per tant es tracta d’una metodologia que inclou la investigació, experimentació i exposició de manera dinàmica, activa i es pot generalitzar a la vida quotidiana.

Participants:

Núria Llull
Lorena Gómez
Iñaki Vega
Antonio Soriano
Miquel Alorda
Cinthya Contreras
Míriam Robles
Antonio Fernández
Jesús Serrano
Jéssica Rosa
Joan Mas
Alejandro Ochoa
Guillermo Díaz
Andrés Fernández
Antonio Forteza
David Rodríguez
Fernando Gonzálvez
Raquel Ventoso
Marina González
David Romaguera
Mª del Mar Aragonés
Serafín Tajuelo
Víctor Moreno
Josep Alorda
Ana Llamas
Francisco Fiol
Lorena Alorda
Flora Rosa
Bárbara Expósito
Alberto Coll

Responsables:

Francisca Pérez Gallardo
Mª José Frontera Serra
Ascensión Onate Jaume

 

CC San José de la Montaña

Categoria:
Centres educatius

Dades de contacte

Adreça: cotlliure,22 Codi postal: 07010 Municipi: Palma Telèfon: 971750629 Fax: 971753026 Web: colegiosjm.es Email: franciscaper@mail.com