50 años del láser

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Física

Àrees temàtiques:

La vida quotidiana

Resum i activitats:

50 Anys del làser

En 2010 es celebra l'any del làser. El 15 de maig de 1960, Teodoro Maiman va posar en funcionament un làser per primera vegada en la història. Han passat 50 anys i el làser i les seves aplicacions estan presents en la nostra societat, fem ús del làser constantment en la nostra vida quotidiana: CDs, Dvds, escànners, caixes registradores etc.?
Aquest estand pretén acostar el làser al gran públic mitjançant tallers, activitats interactives donant informació sobre El làser: què és? Com funciona? i para què serveix? També es farà l'exhibició de dispositius reals: làsers de semiconductor i làsers de gas. Cal destacar que l’IFISC té una línia de treball relacionada amb el làser i les seves aplicacions: Òptica No Lineal i Dinàmica de Dispositius Optoelectrònics i a més amb un gran número de publicacions i treballs relacionats amb dispositius òptics l’IFISC treballa en diferents projectes relacionats amb aplicacions làser, com per exemple el projecte PHOCUS, PICASSO, IOLOS entre altres.

Taller de làser graffiti.
Els participants podran realitzar composicions amb el làser amb ajuda dels monitors que aprofitaran per a explicar què és el làser. ?

Exhibició i demostració d'un làser de semiconductor.
El làser de semiconductor és el làser més conegut. Encara que és de gran utilitat, la seva mida és minúscula. Aquests làsers estan presents als Cds, punters làsers i altres objectes d'ús quotidià. A través del microscopi podrà mostrar-se el dispositiu i les seves connexions ajudant a entendre el seu funcionament.

Exhibició d'un làser de gas.
Un dels primers làsers que es van descobrir vas ser el làser d'Heli-Neó. Aquest làser, que ja no es fabrica, es presentarà obert, seccionat, de tal forma que els visitants puguin conèixer la seva arquitectura, composició i funcionament (com es genera la llum làser).

Exposició " 50 anys del Làser".
A través d'aquesta petita exposició es pretén donar suport teòric i visual a les explicacions dels monitors. Aquesta exposició està concebuda per a ser utilitzada com a material didàctic.

Participants:

Estudiants doctorals y postdoctorals

Juan Carlos Gonzalez-Avella
Maria Moreno
Antonio Pérez
Juan Fernández Gracia
Adrian Jacobo
Jade Martínez Llinás
Josep Canyelles Pericàs
Xavier Porte Parera
Neus Oliver
Eduardo Herraiz
Victor Huarcaya
Joan Mir
Magdalena LLabrès

Suport Tècnic: Rosa María Rodríguez

Responsables:

Ingo Fischer, Professor d'investigació del CSIC i investigador de l'IFISC
Claudio Mirasso, catedràtic de la UIB i investigador de l'IFISC.

 

IFISC (UIB - CSIC)

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Instituts Universitaris de Recerca, Campus UIB Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971173290 Fax: 971 173248 Web: ifisc.uib-csic.es Email: ifisc@ifisc.uib-csic.es