Ses Salines, un paradís de biodiversitat

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària

Àrees de coneixement:

Biologia
Ciències Marines
Arqueologia

Àrees temàtiques:

Medi ambient
Ciències marines

Resum i activitats:

Ses Salines tenen un valor històric incalculable. Dintre de les pròpies salines existeixen canals, estanys, molins, sèquies i ponts que formen part de l'encant paisatgístic de la zona, a més de ser un element viu de la riquesa cultural i socioeconòmica de la zona. A pesar que el turisme té una gran importància en tot l'entorn del parc, l'explotació de les salines és la principal activitat econòmica que es desenvolupa dintre del Parc Natural. L'explotació salinera és l'activitat econòmica més important que es desenvolupa en l'entorn del parc natural. Encara que és un mitjà modificat per l'home des de temps remots, l’artificialització d'una antiga llacuna marina interior ha donat lloc a un aiguamoll que permet la instal·lació de la fauna més representativa de l'àmbit terrestre del parc: les aus. Es manifesta, així, la possibilitat de comptabilitzar l'activitat econòmica amb la conservació. Altres activitats compatibles dintre del parc natural són els itineraris naturalístics, les activitats d'educació ambiental, els usos turístics i recreatius ecològicament adequats, i els usos tradicionals ben consolidats que contribuïen a un millor coneixement i valoració del medi natural. Els vestigis de civilitzacions antigues i les petjades històriques a les Pitiüses també estan presents al parc natural.

Participants:

Helena Jiménez Barrero
Alicia Gómez Garcia

Responsables:

Carmen Mezquida Orti

 

Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics

Dades de contacte

Adreça: Via Romana,31 Codi postal: 07800 Municipi: Eivissa Telèfon: 971301771 Fax: 971303263 Email: maef@telefonica.net