Les eines dels investigadors per identificar i caracteritzar substàncies: cromatografia en columna i colorimetria, dues tècniques per separar i quantificar substàncies.

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Professionals

Àrees de coneixement:

Ciències de la Salut
Química

Àrees temàtiques:

Ciències de la Salut

Resum i activitats:

El nostre grup mostrarà una visió general de l'ús de dues tècniques de gran importància per a la identificació i quantificació de substàncies químiques d'interès alimetari, farmacològic i industrial.
Les activitats que es realitzaran seran:
1. Separació de pigments naturals presents en vegetals com la pastanaga i els espinacs (carotens i clorofil·les)
2. Quantificació de substàncies químiques en solució. Es determinarà la concentració de diferents colorants fent ús d'un colorímetre.
3. Estudi de la vida útil d'un fàrmac. Es realitzarà un estudi de la degradació de la vitamina B6 en funció del temps.

Participants:

Bartomeu Vilanova Canet
Catalina Caldes Melis
Antoni Pomar Moyà
David Fernández Payeras
Joaquín Ortega Castro

Responsables:

Josefa Donoso Pardo

 

UIB - Departament de Química

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971 173490 Web: www.uib.es Email: josefa.donoso@uib.es