Un viatge en submarí pels fons de les Illes Balears: t'atreveixes?

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Biologia
Medi Ambient
Ciències Marines

Àrees temàtiques:

Medi ambient
Ciències marines

Resum i activitats:

El Centre Oceanogràfic de les Balears (COB), del Institut Espanyol de Oceanografia (IEO), presenta un estand amb una orientació divulgativa i atractiva pel públic en general i, en particular, pels visitants més joves de la Fira.

Aquest estand constarà de tres parts, clarament diferenciades:

- Plafons explicatius de les tasques generals de R+D+I que porta a terme el IEO (e.g. ecologia marina, recursos vius i ecosistemes,...) i els mitjans de que disposa (e.g. centres de recerca, vaixells oceanogràfics i altres infrastructures).
- Plafons que mostren algunes de les activitats i projectes d’investigació que el COB-IEO realitza al voltant de les Illes Balears, principalment adreçades a l’estudi de la hidrodinàmica marina, ecosistemes planctònics, els hàbitats essencials per a la posta de la tonyina vermella, els ecosistemes i recursos demersals explotats, la biodiversitat dels hàbitats bentònics i la dinàmica poblacional de la llagosta vermella. Enguany es presentarà un plafons especial dedicat a la biodiversitat marina.
- Tres ordinadors individuals, on s’instal•larà el joc “NAVIMAR”, elaborat pel IEO a partir de models digitals del fons marí. Es tracta d’un joc multimèdia divulgatiu, que simula el pilotatge d’un submarí pels paisatges submergits de les Illes Balears. Per tal de no acabar l’oxigen, és necessari que el jugador vagi aconseguint punts, fent diana en el centre de tres tipus d’esferes, distribuïdes pels fons, que mostren continguts didàctics d’oceanografia física i geologia marina, així com característiques dels seus principals hàbitats i de les espècies que hi viuen. A mes, aquest joc multimèdia presenta els vols virtuals per els fons del mar Balear així com els mapes topobatimètrics, destinats a un públic adult interessats per els fons marins i professionals del mon de la pesca.

Responsables:

Ana Morillas Kieffer
Enric Massutí Sureda

 

Centre oceanogràfic de les Balears. Institut Espanyol d'Oceanografia

Categoria:
Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Moll de Ponent, s/n Codi postal: 07015 Municipi: Palma Telèfon: +34 971 133 747 Fax: +34 971 404 945 Web: www.ieo.es Email: ana.morillas@ba.ieo.es