L'aprenentatge basat en la realització de projectes és una forma d'estimular la curiositat de l'estudiant, "aprendre ciència fent ciència". A més, aconseguir que els estudiants treballin en grups els promou un esperit de companyonia i els ajuda a investigar temes de ciència de forma col·lectiva, tant dins com fora de classe.

Per seleccionar els projectes que es mostren a la I FIRA de la CIÈNCIA de les Illes Balears, la Conselleria d'Innovació i Energia, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, varen organitzar un concurs al qual hi participaven centres educatius de titularitat pública, concertada i privada, i professors i professores que imparteixen ensenyances reglades a les Illes Balears (EI, EP, ES, Batxillerat i mòduls formatius).

Els equips de treball estaran formats per un, dos o, màxim, tres professors i/o professores i fins a trenta alumnes per cada estand proposat. En tots els casos, un dels professors actuarà com a responsable de l'equip i seran els propis alumnes qui exposaran i executaran directament les activitats en l'estand de la fira.

Els guanyadors d'aquest concurs seran el que aniran a la fira. Concretament, es varen seleccionar 18 projectes que es detallen a continuació:

 
 
   
     
Tecnologia i ciència al passadís de l’escola
  CI Paula Torres de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Les màquines simples a la vida quotidiana
  CP Rafal Vell de Palma
  Accedir a la fitxa
     
L’oracle de Son Gotleu
  IES Josep Sureda i Blanes de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Tot jugant també s’aprèn
  CP Son Ferriol
   
     
Veig, veig
  IES Sa Blanca Dona d’Eivissa
  Accedir a la fitxa
 
Els metalls pesats
  IES Cap de Llevant de Maó
  Accedir a la fitxa
     
El carril d’aire
  IES Politècnic de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Energies renovables
  Centre de l’IES Guillem Sagrera de Palma
   
     
Física aplicada als arcs i contraforts de les catedrals
  C.C.S Santa Magdalena Sofia de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Els cromosomes
  C.C.S. Santa Magdalena Sofia de Palma
  Accedir a la fitxa
     
Construcció d’aparells elèctrics que demostrin que la llum blanca és la combinació de color, i altres efectes òptics
  CP Es Puig de Lloseta
  Accedir a la fitxa
 
Reproducció germinativa i vegetativa de planta autòctona per jardineria
  IES Josep Sureda i Blanes (extensió agrària de Son Ferriol)
  Accedir a la fitxa
     
Museu de l’aigua
  IES Son Rullan de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Influència de l’edat lunar en la data de naixement
  IES Politècnic de Palma
  Accedir a la fitxa
     
Muntatge d’un ascensor interactiu
  IES Politècnic de Palma
  Accedir a la fitxa
 
Estudi del sòl
  Col·legi Mata de Jonc de Palma
  Accedir a la fitxa
     
La química aplicada a la cosmètica
  IES Aurora Picornell
  Accedir a la fitxa
 
Aplicació dels sistemes i automatismes del reg localitzat
  IES Josep Sureda i Blanes (extensió agrària de Son Ferriol)
  Accedir a la fitxa