La ciència és una activitat col·lectiva que respon a la necessitat humana de saber, de conèixer el motiu de les coses. La ciència és, a més, una tasca de tots i per fer entre tots, per això volem mostrar-la a la societat a través de la I FIRA de la CIÈNCIA de les Illes Balears.

És important que es propiciï una interacció amb la ciència, la qual incentivarà la creativitat, la curiositat i la imaginació de la societat, i n'afavorirà un apropament permanent i voluntari per formar una actitud científica als qui seran els investigadors i investigadores del futur.

Els objectius de la fira són:


  • Estimular el desenvolupament de la capacitat creativa i científica dels estudiants, així com la seva capacitat de transmetre els coneixements adquirits.

  • Incentivar la capacitat investigadora i el desig pel coneixement a partir de projectes experimentals.

  • Fer una amplia difusió de coneixements científics i tecnològics a tota la societat.

  • Oferir un espai d'intercanvi d'experiències, projectes i idees entre estudiants, educadors, expositors i la comunitat científica i tecnològica.

  • Construir tradició en ciència i tecnologia.

  • Difondre la cultura científica i la investigació actual.

  • Animar a comunicar i viure la ciència que es realitza als centres docents.

    En definitiva, la fira pretén apropar la ciència als ciutadans i ciutadanes perquè la identifiquin com una cosa necessària i propera. Així mateix, pretén descobrir-los com és la ciència a la vida quotidiana i com és present en la salut de les persones.
  •