ELS CROMOSOMES - Estand 8  
 
   
Col·legi Santa Magdalena Sofia
C/FRANCESC MARTI MORA, 42 07011
PALMA DE MALLORCA
Tel. 971. 738297
Fax 971 248414
www.smsofiap.ipfox.com
colstamagdalena@terra.es
 

Responsable de l'stand:

Isabel Mª Romaguera Cabrer

Professorat:

Margalida Llompart

Alumnat:

Elia Arenal
Eva Busquets
Florencia Cardarelli
Natalia Ferragut
Toñana Gibert
Carlos Guerra
Esther Gutiérrez
Esther López
Toni Lozano
Mª Isabel Mairata
Laura Marcote
Natalia Raxach

     
ELS CROMOSOMES
Actualment sentim parlar molt sovint de conceptes tal com cromosomes, ADN, cariotip, genoma, mutació,…i no tenim molt clar ni que són ni quina importància tenen. La nostra intenció a l´hora de presentar aquest projecte era aclarir les idees dels visitants, familiaritzar-los amb tècniques científiques, remarcar la importància dels cromosomes responsables de tot el que som i a l´hora aconseguir-ho gaudir també amb la manipulació de les activitats que hem preparat. Esperam la vostra visita.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
El cariotip humà: Consistirà en l' elaboració d'un cariotip de gran dimensió sobre un pannell de 1,5 x 2m on podreu ordenar amb l'ajuda d'un model els parells de cromosomes homòlegs fets a escala i que es trobaran desordenats sobre la taula.
  10 a 20h    
     
Les anomalies cromosòmiques: És un joc on podreu posar a prova els vostres coneixements sobre anomalies cromosòmiques i altres conceptes
relacionats amb el tema, si la bombeta s'encén significarà que la resposta és correcte si escoltau un timbre voldrà dir que vos heu equivocat.
  10 a 20h    
     
Extracció d´ADN: A partir de tècniques senzilles extraurem l´ADN d´un teixit animal i podreu veure l'aspecte fibrilar que presenta i confirmarà partir de la seva longitud que al nucli es troba arreplegat. Es realitzarà dues vegades al dia, una al matí i una a l´horabaixa.
  10 a 20h