APLICACIÓ DELS SISTEMES I AUTOMATISMES DE REG LOCALITZAT - Es. 30  
 
   
IES JOSEP SUREDA I BLANES
c. de Joan Coll, 2
Tel. 971429604
Fax 971424144
cfjard_sferriol@terra.es
 

Responsable de l'stand:

Jaume Salas Vidal

Professorat:

Antoni Vilaret Noguera
Antoni Català Morey
José Antonio Ríos Huete

Alumnat:

Rebeca Aguilera López
Jaume Cabrera Olivares
Joan Alorda Valero
Bernat Monjo Espases

     
APLICACIÓ DELS SISTEMES I AUTOMATISMES DE REG LOCALITZAT
A través del muntatge d'un sistema de tubs amb els elements de reg localitzat més coneguts s'intentarà donar-ne a conèixer, de manera interactiva, el funcionament i l'aplicació per aconseguir una gestió millor de l'aigua de reg.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Els visitants podran posar en marxa el sistema de reg sempre que vulguin i així podran comprovar el funcionament dels diferents elements de reg.
  10 a 20h