Dep. Física i Química - IES Politècnic - Estand nº 34  
 
   
IES Politècnic
C/ de Menorca, 1
07011 Palma
Tel. 971731242-47
Fax 971457718
www.institutpolitecnic
iespoli@intercom.es
 

Responsable de l'stand

Gabriel Cànaves Quetgles

Professorat:

Gabriel Cànaves Quetgles
Tomàs Cortes Cortes
Pere Palou
Àngel López Jiménez

Alumnat:

Bermúdez Castaneira Joaquin
Conti Sampol Daniel
Páez Weiban Federico
Moya Moya Raquel
Pastor Rama Carmen
Soriano Artigao Juan
Torrens Silvero Antonio
Rodríguez Herrero Ionander
Madrid Estelrich Jonathan
Esteve Mixo Borja
Moradi Amir
Rebollo Ferrer Javier
Alban Paredes Miguel
Fernández Monedero Dolores
Sabater Arcas Juan

     
EL CARRIL DE L'AIRE

Es farà ús d'un carril d'aire per realitzar experiències de mecànica en absència de forces de fregament, bàsicament l'estudi del xoc frontal elàstic i inelàstic, la caracterització dels moviments uniforme i uniformement accelerat i el balanç de l'energia mecànica. Les dades seran detectades per portes òptiques i tractades informàticament per presentar-se en una pantalla d'ordinador o imprimir-se en paper. L'objectiu és oferir un espai d'intercanvi d'experiències amb altres centres i presentar unes experiències clàssiques fent ús de les noves tecnologies. L'alumnat serà el responsable de l'execució de cada experiment i els visitants podran seleccionar variables.