Les entitats científiques i tecnològiques són vitals per generar coneixement científic i tècnic i posar-lo a disposició de les empreses productives perquè puguin produir productes i serveis innovadors.

L'entorn científic està bàsicament constituït pels grups d'investigació de les universitats i organismes públics o privats d'investigació, la funció principal dels quals és generar coneixement científic i tècnic.

L'entorn tecnològic i de serveis avançats agrupa les empreses de béns d'equip i de serveis avançats per a empreses, les d'enginyeria i consultoria tecnològica, les d'assaigs i de normalització i homologació i, per últim, els centres tecnològics i les associacions empresarials d'investigació. La funció principal d'aquestes entitats és, a partir dels coneixements disponibles i generats en processos de R+D, desenvolupar tecnologies i serveis que posen a disposició de les altres empreses productives perquè puguin produir productes i serveis innovadors.

 
 
   
Els centres de recerca que participaran a la fira són:
 
La Universitat de les Illes Balears
  Accedir a la fitxa
   
La unitat de investigació de l'Hospital Son Dureta
   
El centre Coster Oceanogràfic de Balears (de l'Institut Espanyol d'Oceanografia)
  Accedir a la fitxa
   
L'Observatori Astronòmic de Mallorca
   
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
  Accedir a la fitxa
   
Museu Balear de Ciències Naturals
  Accedir a la fitxa
   
Centre Metereològic Territorial de les Illes Balears
   
 
Els centres tecnològics que participaran a la fira són:
 
Fundació IBIT
  Accedir a la fitxa
   
El Centre Tecnològic Balear de la Fusta
  Accedir a la fitxa