LES MÀQUINES SIMPLES A LA VIDA QUOTIDIANA - Estand 28  
 
   
CP Rafal Vell
c/ Indalecio Prieto, 50
Tel. 971 473247
Fax 971 473247
cprafalvell@educacio.caib.es
 

Responsable de l'stand:

Celso Calviño
Jerònia Sampol

Professorat:

Joan Gelabert Vich
Josep L. Bonnín Roca

     
LES MÀQUINES SIMPLES A LA VIDA QUOTIDIANA
L'objectiu general que intentam aconseguir és el d'apropar la ciència a l'alumnat mostrant el que han suposat els avenços científics (i en concret la invenció de les màquines) en benefici de la humanitat.
El projecte pretén apropar les màquines als infants fent-los veure la seva utilitat i la seva presència en la vida quotidiana. Al mateix temps, pretén també ensenyar-los a valorar els descobriments i les invencions fets en el passat que han contribuït a facilitar la feina i, en definitiva, a millorar les condicions de vida de les persones.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Exposició dels objectius del treball (power point)   9:30   cada hora
     
Presentació d'un quadernet de teoria i pràctica   10 a 20h    
     
Explicació i experimentació del funcionament de les màquines simples amb exemples pràctics
  10:30   4 cops al dia
     
Activitats sobre màquines simples amb material informàtic   10 a 20h    
     
Exposició de murals informatius   10 a 20h    
     
Exposició de màquines simples utilitzades en la nostra vida quotidiana   10 a 20h    
     
Manipulació de màquines simples per part de l'alumnat   10 a 20h