EFECTES OPTICS - Estand 25  
 
   
C.P ES PUIG
AFORES S/N
Tel. 971 519436
Fax 971 519787
cpespuig.lloseta@educacio.caib.es
 

Responsable de l'estand:

Magdalena Soler Cladera (tutora 3r B)

Professorat:

Antònia Muñoz
Isabel Delgado(cap d'estudis)
Coloma Martorel (tutora de 3r A).
Margalida Martorell
Tomeu Colom
Petra Vicens
Magdalena Garau
Francisca Fontanet

Alumnat:

30 alumnes de 3r de primària
     
LLUM I COLOR
EXPERIMENTAR ALGUNES PROPIETATS DE LA LLUM. EXPERIMENTAR ALGUNES PROPIETATS DE LA LLUM RELACIONADES AMB ELS COLORS.

1. MESCLA DE LLUMS I COLORS PER OBTENIR EL COLOR BLANC.CREUS QUE LA LLUM BLANCA ESTÀ FORMADA PER SET COLORS?HO PODRÀS COMPROVAR…
2. CREUS QUE MESCLANT PIINTURA DE SET COLORS DIFERENTS ET SORTIRÀ EL COLOR BLANC?.SI MESCLES EL LLUM BLAU I EL LLUM GROC,CREUS QUE ET SORTIRÀ LLUM VERD? I SI MESCLES PINTURA D´AQUESTS COLOR?
3. LA LLUM ES PROPAGA EN LÍNIA RECTA. N'ESTÀS SEGUR?
4. DONAR COLOR A LA VIDA.ET MENJARIES UN PA DE COLOR VERD?I UN IOGURT NEGRE? ES COMPROVARÀ COM ELS COLORS INFLUEIXEN A L ´HORA DE LA NOSTRA ALIMENTACIÓ.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
1. MESCLA DE LLUMS I COLORS PER OBTENIR EL COLOR BLANC.ES PINTARAN RODES DE COLOR I ES FARAN GIRAR AMB MOTORS.
ES PODRÀ TREBALLAR EN GRUPS DE 10 ALUMNES.
  10 a 20h   15 min
     
2. MESCLA DE LLUMS DE COLORS ES DIFERENT A LA MESCLA DE PIGMENTS DE COLORS. ES PROJECTARAN LLUMS DE DIFERENTS COLORS PER TAL D´OBSERVAR ELS RESULTATS I ES MESCLARAN DIFERENTS PIGMENTS PER PODER COMPARAR ELS RESULTATS I OBTENIR CONCLUSIONS.

  10 a 20h    
     
3. LA LLUM ES PROPAGA EN LÍNIA ECTA.ES COMPROVARA EXPERIMENTALMENT AQUELLA PROPIETAT DE LA LLU
  10 a 20h