FISICA APLICADA ALS ARCS I CONTRAFORTS DE LES CATEDRALS - Es. 7  
 
   
SANTA MAGDALENA SOFIA
FRANCISCO MARTÍN MORA
07007 PALMA
Tel. 971 738297
Fax 971 288015
www.sofiap.ipfox.com
eeipaulatorres@educacio.caib.es
 

Responsable de l'estand:

IRENE MORA MARTIN

Alumnat:

CRISTINA GALINDO SEGUÍ
KEVIN GARCÍA GONÇALVES
BEATRIZ GINER PARIS
PATRICIA GÓMEZ MOREY
PATRICIA HERRERO VÁZQUEZ
JUAN MANUEL LÓPEZ SOLER
RAQUEL MARTÍNEZ ZARAGOZA
FERNANDO QUEVEDO PUIGSERVER
LUIS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
TAMARA TARRAGÜEL TENIAS

     
FÍSICA APLICADA ALS ARCS I CONTRAFORTS A LES CATEDRALS
Volem utilitzar la física, les matemàtiques, la història i la recollida de informació al terreny, per investigar alguna de les coses més quotidianes que tenim avui en dia i que veiem a diari, com són els arcs de les finestres i els contraforts en els edificis.
Amb l'objectiu de ser un projecte multidisciplinari , es fomentarà la investigació històrica per recollir informació sobre la utilització d'arcs i contraforts en l'arquitectura europea al llarg del temps. A més es fomentarà l'estudi de la nostra terra, cercant exemples pràctics del que acabem d'investigar a la Seu de Palma.


ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Observació de làmines explicatives de l'estructura dels arcs i contraforts (noms, parts, forces, tipus, etc..)cronologia de la construcció…   10 a 20h    
     
Presentacions multimèdia amb tota la informació recollida   10 a 20h    
     
Construcció d'un arc: s'incitarà als participants per a que muntin l'arc, mostrant que és possible que l'arc s'aguanti en peu sense necessitat de cap tipus de pegament o similar   10 a 20h    
     
Construcció del contrafort: se simularà la nau d'una catedral amb unes parets altes, primes i un pesat sostre. Al muntar-lo el conjunt s'enfonsarà. S'afegiran els contraforts que ajudaran a suportar el pes i permetran que el conjunt sigui estable.
  10 a 20h    
     
Construcció d'arcs, voltes i cúpules amb persones. Plantejament de diverses qüestions i reflexió sobre les forces que s'estan exercint.
  10 a 20h