MUNTATGE D'UN ASCENSOR INTERACTIU - Estand nº 35  
 
   
IES Politècnic
C/ de Menorca, 1
07011 Palma
Tel. 971731242-47
Fax 971457718
www.institutpolitecnic
iespoli@intercom.es
 

Responsable de l'stand

Paulino José Alaminos Ruiz

Alumnat:

Manuel Robles
Jesús Cantero
Jose David Cabello
Miguel Ramón Losa
Fernando De Luque
Francisco Relea
Joan Salvà
Andrés Forteza
Francisco De Tomàs García

     
MUNTATGE D'UN ASCENSOR INTERACTIU

- Muntatge d'un entrenador d'un ascensor amb distints tipus de maniobres elèctriques i electròniques.
- Muntatge d'una cabina amb simulació d'un ascensor interactiu.
- Muntatge d'un control informàtic d'un ascensor, amb comandament des de qualsevol part del món.
- Muntatge d'un automatisme elèctric, consistent en un quadre de comandament interactiu amb polsadors i un motor de c.a. trifàsic amb inversió del sentit de gir per simular la pujada i baixada d'un ascensor a traces de l'eix del motor.
- Muntatge d'un automatisme elèctric-lògic, consistent en un quadre de comandament interactiu amb polsador i autòmat programable que simularà la pujada i baixada d'un ascensor a través de làmpades de senyalització.

 

 

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Explicació per part del personal de l'estand de tots els sistemes exposats i participació interactiva del públic en totes les maniobres, sistemes i simulacions exposades
  10 a 20h   5 min