>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

Públics:

Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Física
Biologia
Museus de Ciències

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

Presentació d'una mostra representativa de tres col·leccions, dues d'aparells de física i una d'història natural, mitjançant plafons explicatius de la història i les característiques principals de cada col·lecció.

L'univers docent de l'illa de Menorca compta amb dues col·leccions de referència del segle XIX. Aquestes col·leccions pertanyen a l'IES Joan Ramis i Ramis de Maó i al Seminari Conciliar de Ciutadella, i les dues tenen l'origen en l'activitat del prevere naturalista Francesc Cardona i Orfila (1833-1892), que fou director del primer centre i col·laborà amb el Bisbat en la formació dels gabinets de física i química i d'història natural del segon.

Tant les col·leccions de Maó com les de Ciutadella contenen, juntament amb els instruments d'aquestes èpoques, altres de més moderns, i l'Institut de Maó, a més, conté instruments de l'antiga Escola de Nàutica de Maó, que fou la predecessora de l'institut de batxillerat. El Seminari Conciliar, pel seu costat, compta amb una col·lecció d'història natural, sobretot d'insectes i closques de mol·luscs, preparada per Cardona i Orfila personalment, el qual era un excel·lent naturalista autor de nombrosos treballs entomològics referits a Menorca. Aquestes col·leccions han estat restaurades ara per Josep Quintana Cardona.


ACTIVITATS
Aquestes activitats seran de tres tipus. La primera consistirà en un taller de paleontologia on s'ensenyarà als al·lots a reconstruir l'esquelet d'un animal a partir de les troballes fortuïtes d'ossos d'aquest animal. Per fer aquesta activitat els participants es dividiran en tres grups: un haurà de cercar els ossos que s'hauran amagat prèviament en l'arena continguda en un gran recipient i que correspondran a animals diferents; el segon grup haurà d'identificar el ossos que els lliurin dels components del primer grup; el tercer grup, finalment, haurà d'intentar col·locar els ossos sobre una taula en la seva posició correcta en què estarien en l'esquelet de cadascun dels animals que es vol reconstruir.

La segona activitat és de caire individual i està destinada a al·lots més petits. Es tracta de reconstruir en un dibuix un Myotragus, tal com era aquesta espècie quan existia a l'illa, a partir del dibuix d'un esquelet sencer.

Finalment, la tercera activitat consistirà a subministrar insectes i cargols al al·lots amb unes fitxes de classificació, per tal que les apliquin a la identificació de cada espècie.

Participants:

Josep Maria Quintana Cardona
Sònia Sintes Cucalón
Cristina Gomila Santa Maria
Margarita Bennassar
Paz Carreras
Alumnes de 2on de batxillerat de l'IES Joan Ramis i Ramis
Guillem X. Pons Buades

Responsables:

Clemen García Cruz
Josep Miquel Vidal Hernández

Institut Menorqui d'Estudis (Consell Insular de Menorca) - IES Joan Ramis i Ramis - Seminari Diocesà de Ciutadella

Categoria: Administracions públiques
 

Dades de contacte

Adreça: Camí des Castell, 28 Codi postal: 07702 Municipi: Maó Telèfon: 971 351500 Fax: 971 351642 Web: www.ime.cat Email: cgc.ime@cime.es