>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

FORAMINIFERS D'AHIR I D'AVUI. EVOLUCIó / EXTINCIó.

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Medi Ambient
Ciències de la Terra

Àrees temàtiques:

Medi ambient

Resum i activitats:

En aquest projecte es vol dónar a coneixer els foraminifers d'ahir i d'avui, la seva evolució i la seva extinció.

FORAMINIFERS D'AHIR I D'AVUI. EXTINCIÓ / EVOLUCIÓ.

En quin entorn viuen?
Què són?
Com són?
Com varen ser?

Mijançant projeccions, explicacions i activitats participatives i manipulatives (material detrític, equip de microfotografía amb lupes binoculars i microscopis,...) els visitants podran conèixer, separar i identificar micro i macro fòssils d'ahir i d'avui.

Les activitats, experiments, i explicacions previstes se faran a diferents nivells d'aprofundiment, sempre tenint en compte els interessos i caracteristics dels visitants.


Participants:

Alumnes de 1r de Batxillerat D i E (Científic i Tecnològic)

Responsables:

Alberto Leal Cornejo
Catalina Ramis Sánchez
Diana E. Weehuizen Beltrán

IES Ramón Llull

Categoria: Centres educatius

Dades de contacte

Adreça: Via Portugal 2 Codi postal: 07012 Municipi: Palma Telèfon: 971 763100 Fax: 971 763238 Web: www.iesramonllull.net Email: iesramonllull@educacio.caib.es