>
» Tornar al plànol

ANY DARWIN A LES ILLES BALEARS

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Biologia
Medi Ambient
Ciències Marines
Ciències de la Terra
Museus de Ciències
Humanitats

Àrees temàtiques:

L'ésser humà
Medi ambient
Ciències marines
La vida quotidiana

Resum i activitats:

Exposició sobre l'Any Darwin a les Illes Balears, en el qual se plasmen en forma de panells distintes.
1) La vida de Charles Darwin i les seves obres.
2) El viatge del Beagle.
3) Les ciències biològiques a l’època de Darwin.
4) L’origen de les especies per la selecció natural .
5) L’origen de l'espècie humana.
6) Els darwinistes de primera hora.
7) L’expressió de les emocions en l’home i en els animals.
8) El darwinisme avui.
9) L’introducció de les teories darwinistes a les Illes Balears.
10) Investigacions darwinistes a les Illes Balears en els segles XX i XXI.
11) Els orígens evolutius de la cognició humana: les singularitats d’una ment extra-ordinària.
També s'ha preparat un audiovisual de 8 minuts en distints idiomes, així com a un seguit de vitrines sobre la història natural de les illes i la seva variabilitat.

Participants:

Comissari Guillem X. PONS

Antoni AMENGUAL, Camilo J. CELA CONDE, Felip CIRER, Pascual COMÍN, Pere CRESPÍ, José A. CUESTA, Cristòfol GUERAU, Antoni GAMUNDÍ, Antoni M. GRAU, Susanna C. MANRUBIA, Joan MARCH, Hipólito MEDRANO, Alan J. McKANE, Antoni MIRALLES, Carme ORTE, Valentín PÉREZ-MELLADO, Eduard PETITPIERRE, Guillem X. PONS, Catalina RAMIS, Misericòrdia RAMON, Guillem RAMON, Pilar ROCA, Jaume ROSSELLÓ, Bernat SUREDA, Bàrbara TERRASSA, Josep Miquel VIDAL.

Responsables:

Comissari Guillems X. PONS

Antoni AMENGUAL, Lluís BARCELÓ, Sebastià BARCELÓ, Francesc BUJOSA, Patricio BUSTOS, Camilo J. CELA-CONDE, Albert FLEXAS, Julia CHRISTENSEN, Antoni GAMUNDÍ, Joan MARCH, Isabel MORENO, Enric MUNAR, Marcos NADAL, Antonio OLIVERA, Margalida PALMER, Eduard PETITPIERRE, Guillem X. PONS, Misericòrdia RAMON, Jaume ROSSELLÓ

Universitat de les Illes Balears. Comité Organitzador de l'Any Darwin

Categoria: Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Carretera de Valldemossa km 7,5 Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971172846 Fax: 971173184 Web: www.anydarwin.cat Email: guillemx.pons@uib.es