>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

ENTRE TOTS CONSTRUïM LA TAULA PERIòDICA/LA QUíMICA DE CASA NOSTRA

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Química

Àrees temàtiques:

Resum i activitats:

L'ordenació dels elements químics mitjançant la taula periòdica va suposar un avenç fonamental per a un millor enteniment de les seves propietats i per obtenir noves aplicacions. Pràcticament tots aquests es troben a la naturalesa i la major part desenvolupen funcions de gran importància.

També es presentaran les propietats àcides o bàsiques de diversos productes casolans (de neteja, alimentació, jardineria...). Així amb productes que fàcilment trobam a la nostra llar es posaran de manifest les propietats àcides o bàsiques d'altres.

Amb aquestes activitats es pretén divulgar la química com a eina fonamental per al desenvolupament de la ciència i de les seves aportacions a la millora de la nostra qualitat de vida.

Participants:

Eduardo Casasnovas Roca
Arnau Garau Van der Weghe

Responsables:

Enrique Gómez Benito de Valle
Juan Frau Munar

Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears

Categoria: Col.legis i associacions professionals
 

Dades de contacte

Adreça: C/ Josep Rover Motta, 8-baix B Codi postal: 07006 Municipi: Palma Telèfon: 971775373 Fax: 971775372 Web: www.quimibal.org Email: secretaria@quimibal.org