>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

QUè PODEM FER AMB LES LLIMONES?

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Ciències de la Salut
Tecnologia
Biologia
Medi Ambient

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La vida quotidiana
Ciències de la Salut

Resum i activitats:

RESUM:
Partint de la pregunta del nom del projecte, engrescar als alumnes del nostre centre per organitzar racons dins l'estand d'observació, manipulació i construcció d'experiments relacionats amb les característiques i usos de les llimones, al mateix temps que s'engresca als visitants per observar, manipular i fer preparacions i objectes que puguin endur-se'n.
Els racons que pensam organitzar, partint de les propietats físiques i químiques de la llimona, són els següents:
- Història de la llimona: d'on prové, com s'ha utilitzat ... Etimologia de la llimona: diferents idiomes ... Parts de la llimona (observació de panells i jocs interactius)
- La llimona a la cuina: observació de panells i elaboració de productes a partir de la llimona ( brossat, llimonada, ...)
- La llimona a la medicina: usos tradicionals d'aquest producte. Elaboració d'alguns remeis amb llimona.
- La llimona a la decoració: fer objectes de decoració utilitzant llimones: penjois, ambientadors, ...
- La llimona i la neteja: observar com es pot fer net la llimona comprovant la seva eficàcia.
- Altres curiositats: fabricació de tinta invisible, fer una pila amb llimones, ...
OBJECTIUS:
1.- Donar a conèixer les llimones, la història, les característiques i les aplicacions més comuns.
2.- Saber identificar les parts de la llimona, el seu nom en diferents idiomes, els seu origen
3.- Aprendre, comprovar i manipular les característiques culinàries de les llimones
4.- Aprendre, comprovar i manipular remeis casolans medicinals de les llimones .
5.- Fer elements decoratius utilitzant llimones.
6.-.Comprovar l'eficacia de la llimona per a netejar
7.- Partint de les propietats químiques de la llimona elaborar tinta invisible i piles.
8.- Recollir per escrit altres curiositats i usos que els visitant ens puguin dir.
9.- Repartir entre els visitant un tríptic amb informació del nostre estand .

ACTIVITATS
1.- Observació de panells explicatius de les parts de la llimona, la història, la seva composició i usos
2.- Manipulació de jocs tipus connector en relació a la història, les parts, etimologia i usos de la llimona.
3.- Elaborar diferents menjars amb llimones: hi haura un racó de l'estand on s'aniran fent els diferents plats, que els visitants podran endur-se'n.
4.- Elaborar remeis casolans medicinals amb llimona:hi haura un racó de l'estand on s'aniran fent els diferents remeis, que els visitants podran endur-se'n.
5.- Comprovar l'eficàcia de la llimona per netejar: hi haura un racó de l'estand on s'aniran fent les diferents comprovacions.
6.- Elaborar diferents elements decoratius utilitzant llimones:hi haura un racó de l'estand on s'aniran fent els diferents objectes, que els visitants podran endur-se'n.
7.- Joc basat en la fabricació de tinta invisible per tal de comprovar com s'utilitza en la lectura de missatges ocults.
8.- Muntatge d'una pila amb llimona i comprovació de la seva eficàcia.
9.- Recollir en un panell les aportacions dels visitant en relació a usos i característiques de les llimones
10.- Repartir a cada visitant de l'estand un tríptic amb curiositats, receptes, remeis i altres informacions en relació a les llimones.

Participants:

ALUMNES DE 4T DE PRIMÀRIA:
ÀFRICA BALAGUER ÁLVAREZ
ALEXIS MARCELO CAMPOS FRANCA
AURORA COLL RUIZ
MIQUEL ÀNGEL COMPANY CAPÓ
FRANCESC FERRAGUT RAMON
CATALINA FONT RAMON
JOSEP ANTONI GÁLVEZ GENESTAR
LAURA GÁLVEZ MELERO
DAVID RICARDO KONATE PÉREZ
JÚLIA RAMON MARTÍNEZ
MIGUEL SERVERA MARTÍNEZ
REFIE SEYHANOVA AHMEDOVA
BRISA PONCE NAIQUEN
SERGIO CABALLERO PÉREZ
AIDA ROSA DOMINGUEZ ALARCÓN
JOSÉ FRANCISCO GAMBIN CLADERA
ANDREA GRAN CEBREROS
MARIA JOSÉ LANCHIMBA CABEZAS
MARGALIDA PONS SERVERA
AINA MARIA SASTRE COLL
ADRIAN MIGUENS PONS
MARIA MAGDALENA COLL ABRINES
MARIA MAGDALENA CRESPÍ ONIEVA
CATERINA VICTÒRIA FERRER ALCOVER
JOAN FERRIOL BESTARD
AINÉS HORRACH CAPÓ
MARTA URBANO GÁLVEZ
JORDI COLL AMBRÓS
JOSEFINA GARRIGA SÁNCHEZ
RICARDO JIMÉNEZ MIR

Responsables:

ISABEL DELGADO LLOMPART
BEL MARIA PONS BELTRÁN
JOAN JAUME FIOL VAQUER
FAUST MALBERTI MORAGÓN
PATRICIA MULET DASÍ
MARIA ROSA REINÉS PALOU
MARGALIDA MARTORELL CARBONELL

CP Es Puig de Lloseta

Categoria: Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: AFORES S/N Codi postal: 07360 Municipi: Lloseta Telèfon: 971519436 Fax: 971519787 Email: cpespuig.lloseta@educacio.caib.es