>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

CONNECTANT

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Tecnologia

Àrees temàtiques:

L'espai

Resum i activitats:

Mostrar als mes joves de la societat balear la tasca de la Fundació IBIT en matèria d’innovació, desenvolupament tecnològic i difusió de la societat de la informació i del coneixement.
Aportar instruccions per a l’alfabetització informacional, oferint als visitants criteris per a la tria de la informació en les cerques a la xarxa, per tenir recursos per saber escollir la informació i les fonts més ben valorades i posicionades respecte a temes concrets.
Aprofitar la temàtica de l’any internacional de l’astronomia com a exercici d’alfabetització informacional.

L’estand, de 14x3 disposarà de dos ordinadors portàtils i una televisió en la que s'aniran reproduint manuals o tutorials de com emprar programes com; Einstein@Home, o Seti@Home, amb els que els escolars podran rastrejar l’espai a la recerca de freqüències extraterrestres o que cercar també ones gravitacionals.

Previament a la utilització d'aquests recursos a través desl portatils conectats a Internet, els visitants de l'estand, podran veure els videos tutorials que s'aniràn pasant per la pantalla sobre com utilitzar els programes Google Earth i BOINC, així com també claus per a trobar informació rellevant a la xarxa i com contrastarla. A més, aquesta selecció de recursos, articles, vídeos, jocs, presentacions,es publicaran a la xarxa perquè durant tot l'any els centres educatius i les entitats que visitin la fira els tenguin a disposició, i hi pugin afegir recusros propis o colaborar amb nous continguts.

Participants:

Jordi Morell,
Francina Mas,
Bel Llodrà

Responsables:

Margalida Vera

Fundació IBIT

Categoria: Administracions públiques
 

Dades de contacte

Adreça: Parc Bit. Ctra. Valldemossa, Km. 7,4 Edifici 17 - Planta 3ª Porta D-2 Codi postal: 07121 Municipi: Palma Telèfon: 971177270 Fax: 971177270/1 Web: www.ibit.org/home/index.php Email: comunicacio@ibit.org