>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

VEURE LA LLUM

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general
Professionals

Àrees de coneixement:

Tecnologia
Física

Àrees temàtiques:

Medi ambient
La ciutat
La vida quotidiana

Resum i activitats:

TALLER DE FABRICACIÓ DE BOMBETES INCANDESCENTS
TALLER DE FABRICACIÓ D'ESPECTRÒMETRES
EXPOSICIÓ DE DIFERENTS LLUMS PER IDENTIFICAR-NE ELS ESPECTRES
LUMINÀRIES QUE ENS ENVOLTEN
VEURE MÉS ENLLÀ DE LA LLUM VISIBLE: L'ULTRAVIOLAT I L'INFRAROIG

DESCRIPCIÓ:

Qualsevol ciutadà viu envoltat de llum. La llum és un fet quotidià del que tots en gaudim però que moltes vegades se'ns escapa a la nostra comprensió.
El projecte consta de dues parts la primera pretén mostrar al visitant com són les diferents fonts de llum quotidianes: bombetes incandescents, flurescents, làmpades de sodi d'alta pressió, làmpades de mercuri, LEDs, etc.. i observar algunes de les seves propietats més importants com són les espectres, la segona part consta d'un taller de construcció d'una bombeta incandescent on es reflecteixin els problemes científics més importants.
Els problemes mediambientals actuals que incorporen campanyes d'erradicació de la bombeta incandescent de totes les llars tindrà també presència en el projecte donant al visitant una resposta científica a més de l'explicació tècnica i de consum.

Estudiar la llum fins arribar a comprendre-la ha estat una fita al llarg de la història de la Ciència, la comprensió actual de la llum va portar a dues revolucions en la física a principis del segle XX:” la relativitat i la física quàntica” malgrat això a l'hora d'explicar el fet lluminós sempre s'acaba amb imprecisions o fent referència a la visió clàssica d'ona electromagnètica del segle XIX.

En el marc de l'astronomia l'espectroscopia de la llum va ser i és una de les eines més importants per comprendre l'univers i obtenir informació.

Per altra costat, la invenció de la bombeta i la seva utilització com a principal font de llum fins els nostres dies, va ser una altra fita en el mon de les aplicacions tecnològiques, on es va plantejar un problema: obtenir llum, i es van trobar solucions emprant els coneixements científics.

Així el visitant començarà en una primera zona on se'l plantejarà el problema de com obtenir llum mitjançant el corrent elèctric, amb les avantatges que presenta sobre la combustió “ in situ” com l' il·luminació amb el gas o amb una espelma. La bombeta incandescent serà la solució o es veurà com els alumnes en poden fabricar-ne una emprant material reciclat o d'ús quotidià. Els visitant veuran el procés de fabricació a més de rebre explicacions dels inconvenients trobats i les solucions que s'han adoptat. Una segona zona tindrà un petit taller on es presentarà al visitant la possibilitat de construir -se una xarxa de difracció emprant un CD vell. El visitant passarà a una tercera zona on emprant el tros de CD anirà observant les diferents fonts de llum quotidianes:
- Bombetes incandescents (varis tipus)
- Fluorescent de baix consum
- Làmpada de Mercuri a lata pressió emprada per il·luminar carrers.
- Làmpada de Sodi a baixa pressió: emprada per il·luminar carreteres o parkings.
- Làmpada de Sodi a alta pressió: emprada per il·luminar pistes esportives etc..
- LED (possiblement el futur en iluminació)

El visitant serà guiat per tal de poder observar els diferents espectres d'emissió de cada làmpada. Amb una petita explicació teòrica serà introduït a l'explicació de l'emissió de llum i perquè s'observen les diferències entre làmpades.
S'acaba la visita amb els inconvenients i avantatges mediambientals de cada làmpada emprant les etiquetes de consum i argumentant en funció de l'espectre així com de l'emissió infraroja.
Es podrà mesurar la quantitat d'energia infraroja i ultraviolada de les làmpades d'us comú: bombeta i fluorescent de baix consum.
Gaire bé tots els fenòmens presentats tenen un component interactiu on es convida al visitant a experimentar per sí mateix o a reflexionar intentant elaborar una hipòtesi sobre el que s'observa o s'experimenta.

Es tracta també d'introduir al visitant en el fascinant mon de la física moderna, on cal una explicació de la moderna teoria de llum per poder entendre el que veu.
El projecte plantejat pot interessar des de fillets petits que es poden sorprendre amb les bombetes casolanes o els colors dels espectres, fins a tota casta de visitant que vulgui comprendre millor la naturalesa de les llums que els envolten.

L'estand te també un vessant tecnològic a més de científic ja que incorpora les làmpades d'ús quotidià tant a la llar com a la ciutat (carreteres, carrers etc..) es podrà observar el circuit bàsic i necessari de funcionament, les dades tècniques així com els components interns de les làmpades, essent el conjunt de l'estand una introducció a la luminotècnia.

Participants:

ALUMNES DE 3R D'INVESTIGACIÓ:
LLUIS CARRERAS CRESPO
IVAN PONS TYSOE
DANIEL MERCADAL STEVENSON
CHRISTIAN R. PONS BONET
SAMARA LÓPEZ
WENCESLAO TORRES
DARIO ALONSO ARADAS
JOAN CANET MURILLO
CHRISTIAN HERRERA
DANIEL VALERA
ALUMNES DE 1R BATXILLERAT DE TÈCNIQUES EXPERIMENTALS:
PALOMA IZQUIERDO
MÍRIAM TORRES MESTRES
ALBA PONS MARÍN
JULIETTE TUDURÍ CHAIS
ELISABET TALENS CABALLERO
ALBERT OLIVAR MORELL
CARLA GELABERT GOMILA
AINA PONS PRETO
MIIREIA MARTÍ VIDAL
MIRIAM SOLIVERAS
SAMUEL ARIZA

Responsables:

FERNANDO MIQUEL ROIGE
JOSEP JORDI QUEVEDO
JORGE PASTOR SOGORB

IES Cap de Llevant

Categoria: Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: FRANCESC F. ANDREU 2 Codi postal: 07703 Municipi: Maó Telèfon: 971 35 35 82 Fax: 971 35 35 23 Web: iescapdellevant.org Email: iescapdellevant@educacio.caib.es