>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

DESCOBRINT L'EVOLUCIó

Públics:

Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Biologia

Àrees temàtiques:

L'ésser humà

Resum i activitats:

Darwin i els Pinsans
Usarem diferents eines quotidianes : culleres, forquilles, pinces, alicates, tenalles... que representaran diferents becs. Aquests becs s'usaran per menjar diferents llavors. En un plat de paper es posaran mostres de llavors grans i petites ( al menys 6 tipus ): cards, rave, girasol, pastanaga, lletuga, carabassa i blat dindi. Es demanarà a cada participant que trii un dels becs per menjar llavors de cada tipus de menjar durant 1 minut. Una llavor es considerarà menjada si pot ésser agafada amb el bec i transportada fins a un segon plat. Després del minut es conten i un monitor registra a un gràfic les llavors menjades. Es tornen les llavors al primer plat i es repeteix la prova amb un segon bec. Aquest experiment es fa en grups de 4 participants, de forma que es poden comparar fins a vuit becs diferents pel que fa a la seva eficàcia en la captura de menjar.
Una vegada acabat es mostra un diagrama de barres on es veu l'eficàcia de cada bec en la captura de cada tipus de llavor, i es fan les conclusions i preguntes pertinents:
- Els éssers vius no poden canviar de ferramentes: neixen amb unes característiques prefixades.
- Només pot sobreviure si pot capturar l'aliment que troba en el lloc on viu.
- Tots els pinsans de les Galàpagos procedeixen d'un avantpassat que tenia el mateix tipus de bec, i colonitzaren les diferents illes poc a poc.
- Com arriben a ser tan diferents els pinsans de cada illa?

Les lleis de l'herència
Volem comprovar les lleis de Mendel. Per això utilitzarem diverses varietats de Drosophiles Melanogaster (mosca de la fruita). Farem diversos encreuaments i farem el recompte i observació dels resultats.
Volem comprovar que mutacions són un dels fenòmens generadors de variabilitat, i com es transmeten els caràcters en base a les lleis de l'herència.
Els encreuaments inicials seran d'aquests tipus:
Salvatge x mutant somàtic (p.e. ebony)
Salvatge x mutant en cromosoma sexual (p.e. white)
El visitant podrà observar els resultats i exemplars de cada encreuament realitzat.

L'anatomia comparada com a element demostratiu de l'evolució.
Comparació de cranis de mamífers, per arribar a la conclusió de que estan fets amb un mateix esquema de funcionament, amb variants (dents, llargada dels maxil·lars, posició de les òrbites, ...) adequades a la forma de vida.
Comparació de models d'extremitats o altres òrgans que demostrin homologia com a prova del seu origen comú. Es tracte de encaixar diferents ossos corresponents a diferents extremitats en un motlle que recrea l'extremitat per a que el visitant vegi com, per exemple, l'húmer es diferent segons l'extremitat i l'animal.

Els jocs de l'evolució
Es proposen tres jocs per il·lustrar els processos de variació de les espècies al llarg del temps i les possibles relacions entre els mateixos. El primer és un joc de cartes tipus solitari on la finalitat és construir l'anatomia de diferents espècies per veure les similituds. L'altre joc es basa en l'ordenació de textos que es van modificant, i que al ordenar-los cronològicament formen un cronograma, al donar la volta a les cartes apareix un símil biològic que els ajudarà a l'autocorrecció.
El tercer joc és un joc en flash amb ordinador. Es tracte d'anar solucionant diferents problemes gràfics sobre diferents tipus d'homínids i la seva evolució.

El viatge en el en el HMS Beagel (Joc Oca)
Damunt un tauler amb diferents tipus de caselles anirem recorrent el viatge en el Beagle. La dinàmica del joc serà similar a la del “Trivial”, amb qüestions de diferents tipus relacionades amb el propi viatge, la vida de Darwin, la Teoria de l'evolució i fets històrics de l'època. També hi haurà caselles que ens permetran avançar sense respondre cap pregunta o altres que ens faran retrocedir. Les preguntes contestades correctament seran premiades amb una peça del model de molècula d'ADN que tenim previst anar construint durant els tres dies de la Fira.
Es preveu, com mínim, dos nivells de dificultat: un més senzill, dirigit a alumnes de tercer cicle de primària i primer cicle de secundària i un altre, més difícil, dirigit a alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat. Es pot dissenyar un tercer nivell de caràcter general per al públic de qualsevol edat.

Els fòssils i la seva utilitat
Hi haurà una mostra de diferents fòssils (marins, terrestres, sencers, parcials, i bioturbacions o icnites ) i mostres de lloses i rajoles de construcció fetes de fòssils. Es demanarà als visitants que identifiquin els fòssils i que diguin quins corresponen a éssers vius que encara existeixen i quins no. Després els monitors explicaran els diferents fòssils, aclariran quins són els fòssils d'organismes extingits i quins tenen encara representants vius. Explicaran que pràcticament totes les espècies fòssils ja no existeixen com a tals perquè si han sobreviscut a l'extinció i l'evolució els ha convertit en especies noves. Comentarà la importància dels fòssils per demostrar l'evolució i exemples típics usats per Darwin com a proves.
Per altra banda, s'oferirà als més petits la possibilitat de fabricar fòssils a partir de motlles de formes orgàniques, si bé els monitors els explicaran mitjançant un còmic com es forma un fòssil. Els fòssils fabricats es faran de fang, guix o pasta de modelar i se'ls podran endur a casa.

Selecció natural i supervivència del color
Es treballarà amb els visitants, fins un màxim de quatre a la vegada. Tindrem fulls de paper verd, blanc, negre, vermell, blau i groc i amb un taladrador de paper farem 30 papallones de cada color. El taulell de joc serà una cartolina feta amb regions de diferents colors, on predomini un dels colors principals, que serà el que condicionarà la llei de selecció. Per damunt d'aquest taulell s'escamparan els cercles de colors, de forma aleatòria. Es demanarà a cada participant que intenti ser un depredador , potser un ocell, que intenta menjar-se diferents insectes d'una mateixa espècie, representats pels cercles. A tal efecte se li dona al depredador unes pinces per capturar les preses. Després d´1 minut o 2 d'activitat depredadora, se li diu al participant que s'aturi i es comparen els insectes depredats amb els supervivents, i es fan les preguntes i comentaris pertinents:
- Quin tipus de varietat ha sobreviscut més? Per què?
- Com serà la major part de la descendència dels supervivents?
- Què passaria si amb el temps el paisatge canviés i predominés un altre color?
- Com interpretaríem els resultats si en lloc de ser insectes, les preses fossin fruites amb uns pinyols que resistissin la digestió dels ocells?

Participants:

Laura Pons Sintes, LLorenç Pons Madrid, Joan Clapés Ferrer, Carlos Beguiristain de-Vos i Francisco Mascraó Orfila, alumnes de primer de Batxillerat i de quart ESO (Pablo Albero Orellena, Vanessa Alcaraz Seguí, Anna Ameller Pons, Silvia Gomila Huguet, Álvaro del Rio Valdivieso, Nuria Goñalons, Cel MAscaró, Maties Pons Mir, F.Javier Roldan, LLuis Piris Pelegrí,Joan Serrano, Cristina Barber, Irene Pons,Abdelhak Elhajoui, Marc Ximenes Florit, Ulisses Bettens, Gemma Coll, Auger Casasnovas, Bruno Rotger,Adrian Caceres Juanico, Rita Gomila Sintes, Sonia Moreno Seguí, Ruben Sanchez, Ursula Borras, Miquel Casali, Agustí Riudavets,Isaac Moya, Miquel Alzina, Lidia March, Natalia Marcos, Josep Mercadal, Jessica Ramos, Joan Sintes, Yaiza Tudurí, Geovanny Vega, Bárbara Vidal, Evonny Arriola, Carla Ameltller, Ruben Andreu, Mercé Capellà, Francisca Florit, Natalia Gomila, Debora Marcos, Miriam Moll, Soldedad Rotger, Catarina Allés, Pau Garriga i Edgar Grau)

Responsables:

Laura Pons Sintes, Joan Clapés Ferrer i LLorenç Pons Madrid

IES Josep Miquel Guàrdia

Categoria: Centres educatius

Dades de contacte

Adreça: AVENIDA VERGE DEL TORO,92 Codi postal: 07730 Municipi: Alaior Telèfon: 971372744 Fax: 971372744 Web: www.iesjosepmiquelguardia.org/ Email: iesjosepmiquelguardia@educacio.caib.es