>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

CIèNCIA PER A TOTHOM

Públics:

Educació Infantil
Educació Primària
Educació Secundària
Batxillerat/Formació Professional
Públic en general

Àrees de coneixement:

Tecnologia
Física

Àrees temàtiques:

L'espai

Resum i activitats:

El visitant de l'estand podrà fer distintes experiències que s'expliquen a continuació:
-En una primera activitat el visitant podrà visualitzar el funcionament d'un ull, les distintes malalties així com les seves correccions.
-En una segona activitat el visitant podrà fer servir reflexions d'un làser per poder sortir d'un laberint.
-En una tercera activitat el visitant veurà como hi ha objetes que baixen tot sols a un pla inclinat i uns altres que pugen tot sols pel pla inclinat.
- En una quarta activitat el visitant podrà fer servir el canó de Gauss que accelerarà una esfera.
-En una cinquena activitat l'alumne provocarà un canvi instantani d'estat de líquid a sòlid i haurà de modelar una figura.
- La sisena activitat està enfocada als visitants més petits que faran distintes activitats electrostàtiques amb un globus i se l'enduran punxat a un pal sense que aquest exploti.
-Una setena activitat a on els visitants construiran arcs i contraforts.
-Una vuitena activitat a on els visitants més petits faran activitats relacionades amb l'univers, com colorejar planetes i constel·lacions, unir els punts per fer una constel·lació, dibuixar el sistema solar...

Totes les activitats es podran fer en qualsevol moment que el visitant ho desitgi i es poden adaptar al nivell del visitant, desde primària fins a batxillerat. A més a més, cada activitat anirà acompanyada d'una làmina explicativa i hi haurà una projecció on es veuran les distintes activitats fetes pels alumnes de l'escola així com les fetes pels visitants de l'estand.

Participants:

Yasmina Barceló
Eulogio Lumbreras
Antonio Hurtado
Isabel Martínez
Belén Blanco
Lorena Fernández
Catalina Forteza
Sergio Fresneda
Marina Ayala
Silvia Tur

Responsables:

Juan Manuel Reverte Lorenzo
Irene Mora Martín
MªAngustias Ortega Ortega

Col·legi Santa Magdalena Sofia

Categoria: Centres educatius
 

Dades de contacte

Adreça: C/Francisco Martí i Mora Codi postal: 07011 Municipi: Palma Telèfon: 971738297 Fax: 971288015 Web: www.smsofia.net Email: escola@smsofia.net