>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
» Tornar al plànol

LA TRANSFORMACIó DE LES PLANTES PER L'EVOLUCIó.

Públics:

Públic en general

Àrees de coneixement:

Biologia

Àrees temàtiques:

Medi ambient

Resum i activitats:

L'objectiu principal consisteix en reconèixer les diferents parts de les plantes i observar com s'han transformat per l'evolució a fi d' adaptar-se a la natura.

Les activitats que es desenvoluparan durant la fira consistiran en mostrar les diferents estructures de les plantes (fulles, tiges i arrels) i s'explicarà com aquestes es poden modificar per a adaptar-se a l'ambient on viu la planta. Es mostraran exemples amb plantes vives, amb el suport de fitxes explicatives de les diferents estructures i les seves modificacions, així com també es disposarà de connexió a l'Herbari Virtual de les Illes Balears. A la vegada, es projectarà una seqüència d'imatges així com informació complementària de les activitats que es duran a terme durant la fira.

Participants:

Joana Cursach Seguí
Toni Mateu Amengual
Olivia López Bonet

Responsables:

Joan Rita Larrucea

Universitat de les Illes Balears - Departament de Biologia

Categoria: Centres d'investigació i tecnològics
 

Dades de contacte

Adreça: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Codi postal: 07122 Municipi: Palma Telèfon: 971173346 Fax: 971173184 Web: www.uib.es Email: jrita@uib.es