Relació d'estands

  01. Centre d¿Emergències 112
SEIB 112 Sistema integral de gestió d'emergències 112 Illes Balears
  02. Estació d¿Aqüicultura, Direcció General de Pesca, Govern de les Illes Balears
Estació d'aqüicultura
  03. Conselleria de Medi Ambient
  04. IES Josep Sureda i Blanes
Alea Jact Est
  05. Aula Balear
Entrant al laboratori
  06. CP Rafal Vell
Estudiam i investigam l'electricitat
  07. IES Algarb
IES Algarb
  08. EEI Paula Torres
La ciència i la tecnologia dins la dinàmica de tallers
  09. CP Gabriel Vallseca
  10. C.P. S'Algar
  11. Instituto de Cerámica y Vidrio. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Institut de Ceràmica i Vidre. Consell Superior d¿Investigacions Científiques
  12 - A. IES Juníper Serra
Generador eòlic i dispositiu eòlic autopropulsat (2 projectes)
  12 - B. IES Juníper Serra
Generador eòlic i dispositiu eòlic autoimpulsat (2 projectes)
  13 - A. IES Juníper Serra
Motor d'aire comprimit i estructures resistents (2 projectes)
  13 - B. IES Juníper Serra
Motor d'aire comprimit i estructures resistents (2 projectes)
  14. San José de la Montaña
Àcids i Bases
  15. Ultima Hora Radio / Onda Cero / Ona Mallorca
  16. Conselleria d¿Innovació i Energia i Conselleria d¿Educació i Cultura
Conselleria d¿Innovació i Energia i Conselleria d¿Educació i Cultura
  17. Conselleria d'Innovació i Energia
Societat de la Informació
  18. Centre Oceanográfic de Balears
Centre Oceanográfic de Balears
  19. Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Fundació Banc de Sang i Teixits de les
  20. Societat d¿Història Natural de les Balears SHNB
Societat d¿Història Natural de les Balears SHNB
  21. Museu Balear de Ciències Naturals
Museu Balear de Ciències Naturals i IES Guillem Colom Casasnovas
  22 - A. Departament de Biologia
UIB-Departament de Biologia-BIOLOGIA MARINA
  22 - B. Departament de Biologia
UIB-Departament de Biologia- GENÈTICA
  22 - C. Departament de Biologia
UIB-Departament de Biologia-ZOOLOGIA
  22 - D. Departament de Ciències de la Terra
UIB-Departament de Ciències de la Terra
  22 - E. Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (CSIC-UIB)
IMEDEA (CSIC-UIB), Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
  22 - F. Escola Politècnica Superior de la UIB
Grup de Sistemes, Robòtica i Visió de la UIB
  22 - G. Departament de Biologia
UIB-Departament de Biologia-FISIOLOGIA VEGETAL
  22 - H. Grup de Tecnologia Electrònica
Tecnologia electrònica (Part de l¿estand del Departament de Física)
  22 - I. Departament de Física - Grup de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
Departament de Física
  22 - J. UIB-Laboratori de Sistemàtica Humana
UIB-Laboratori de Sistemàtica Humana
  22 - K. UIB-Oficina d¿Informació
UIB-Oficina d¿Informació
  22 - L. UIB-Departament de Química-Grup de Reactivitat Química i Química Computacional
UIB-Departament de Química-Grup de Reactivitat Química i Química Computacional
  22 - LL. UIB-Departament de Química- INORGÀNICA
UIB-Departament de Química- INORGÀNICA
  22 - M. Grup d¿Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani ¿UIB¿ I Centre d¿Estudis i Documentació Contemporània ¿Cedoc¿
UIB-Centre d¿Estudis i Documentació Contemporània ¿Cedoc-
  22 - N. Departament de Biologia
UIB-Departament de Biologia-BOTÀNICA
  23. Museu de Mallorca
Museu de Mallorca
  24. Museu de Menorca
Museu de Menorca - Gabinet didàctic. Amb la col·laboració d¿Amics del Museu de Menorca
  25. Museu Arqueològic d¿Eivissa i Formentera
  26. IES Cap de Llevant
Coets d'AIGUA:
  27. Ntra. Sra. de Monti-sion
Contaminació a la mar
  28. IES Marratxí
El temps
  29. Es Liceu
  30. Planetari - Observatori Astronòmic de Mallorca (OAM)
Planetari. Observatori Astronòmic de Mallorca
  31. CP Es Puig (Lloseta)
Cuines solars
  32. CP Infante Don Felipe
Feim ciència a l'escola
  33. IES Bendinat
IES Bendinat (Calvià)
  34. IES Aurora Picornell
Química aplicada a la indústria
  35. IES Aurora Picornell
Obtenció de sabó (reaccions químiques)
  36. IES Politècnic
Superfícies mínimes de sabó
  37. Gabinet de Premsa. Conselleria d'Innovació I Energia
  38. Cadena Ser / Radio Mallorca
  39. Conselleria de Medi Ambient - Direcció General de Qualitat Ambiental - Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica
Estació mòbil de mesura de la qualitat de l'aire de les Illes Balears
  40. Puzzles Gegants. PARC BIT
  41. Flaix FM
  42. Unitat Mòbil de la Fundació Banc de Sang i Teixits