Museu Arqueològic d¿Eivissa i Formentera
   
Museu Arqueològic d¿Eivissa i Formentera
   
Via Romana
tel: 971 301771
fax: 971303263
email
  Responsables de l'estand:

Santiago Marí Torres

Participants en el projecte:

Helena Jiménez Barrero
Santiago Marí Torres
Sergio Moreno Torres
 
       
 
Campanya d¿excavació virtual a la Necròpolis de Puig des Molins

Les activitats que proposem pretenen, a més d¿apropar al públic el jaciment de la Necròpolis de Puig des Molins, donar a conèixer als infants quina és la veritable funció d¿un museu. És molt probable que el públic que visita un museu no sigui conscient de la tasca prèvia que cal per possibilitar l¿ús social del patrimoni. La idea que volem transmetre és que la tasca del museu és conservar el patrimoni, però no ¿conservar¿ en el sentit de guardar, sinó en el sentit de frenar el procés natural de degradació dels objectes arqueològics, per fer possible que aquests siguin estudiats o simplement gaudits sense que això signifiqui la seva destrucció.
 
 
Activitats   Durada   Horari  
           
Excavació simulada d¿un hipogeu púnic: els infants hauran d¿utilitzar les eines pròpies d¿un arqueòleg per recuperar els materials enterrats que, tot seguit, hauran de documentar i etiquetar.
  20 min.   Inici: 10.00 h. i cada 35 min. aprox.  
           
Taula de restauració: se centrarà en els processos de degradació del material arqueològic i en algunes tècniques senzilles per frenar aquest procés i recuperar l¿aspecte original de les peces.
  15-20 min.   Inici: 10.25 h. i cada 35 min. aprox.  
           
Interpretar els objectes: els infants manipularan rèpliques del material han trobat i restaurat per provar possibles usos que aquestes peces pogueren tenir en el passat.
  10 min. aprox.   Inici: 10.45 h. aprox.