Museu de Menorca - Gabinet didàctic. Amb la col·laboració d¿Amics del Museu de Menorca
   
Museu de Menorca
   
Carrer del Dr. Guàrdia, s/n
tel: 971 35 09 55
fax: 971 35 05 65
web
email
  Responsables de l'estand:

Gustau Juan Benejam

Participants en el projecte:

Francesc Isbert Vaquer
Josep Marquès Moll
 
       
 
Conservem el nostre passat

Conservem el nostre passat és una proposta d¿exposició i taller de restauració de ceràmica, adreçada especialment a escolars, amb l¿objectiu de mostrar de manera lúdica com es conserva el nostre patrimoni històric i cultural i, a la vegada, promoure una actitud de respecte envers aquest patrimoni.
 
 
Activitats   Durada   Horari  
           
Taller de restauració de ceràmica
  De 30 a 90 minuts    
           
Projecció de vídeos o DVD
  Continu    
           
Exposició gràfica i material del procés de restauració
  Continu