Institut de Ceràmica i Vidre. Consell Superior d¿Investigacions Científiques
   
Instituto de Cerámica y Vidrio. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
   
Carrer de Kelsen s/n Camino de Valdelatas. Cantoblanco. Madrid
tel: 91 735 5840
fax: 91 735 5843
web
email
  Responsables de l'estand:

Rafael Martínez Cáceres rmartinez@icv.csic.es
Ángel Caballero Cuesta director.icv@csic.es
Alicia Durán Carrera aduran@icv.csic.es


Participants en el projecte:

Ángel Carvajal Fernández
Juan Julián Vargas Córdoba
María del Carmen López Vara
Carlos Alberto Cuellar Martín
Alberto Pérez de Cos
Beatriz Peinado Rodríguez
Maria de los Ángeles Cabas Regidor
José Manuel Villora Martín
 
       
 
La ceràmica des de l'argila als superconductors. Reciclatge de vidre.

L¿Institut de Ceràmica i Vidre participa en la 2ª Fira de la Ciència de les Illes Balears per mostrar alguns mètodes de feina d¿un laboratori de materials ceràmics i vidres i les seves propietats i aplicacions.
A través de senzills experiments i panells explicatius, es pretén familiaritzar els visitants de la Fira amb els mètodes de preparació, caracterització i estudi d¿aquests materials. Es realitzaran algunes demostracions sobre les propietats dels nous materials, com els superconductors, els nous materials aïllants, etc.

Paral·lelament s¿explica el procés del reciclatge d¿envasos de vidre.
 
 
Activitats   Durada   Horari  
           
Caracterització d¿argiles. Mesura de la plasticitat.
Extrusió i collage de materials ceràmics. Extrusionadora pneumàtica.
Demostració del procés de cocció en el forn mufla.
Obsequi de petites rajoles cuites prèviament.
Demostració d¿assaig de resistència a l¿impacte en materials ceràmics.

Explicació del procés de reciclatge d¿envasos de vidre.
Fusió i encolada de vidre en un forn d¿elevador vertical.
Observació de tensions mecàniques en vidres mitjançant el polariscopi.

Materials aïllants. Resistència a la calor.
Propietats dels superconductors ceràmics.
Observació de l¿efecte Meissner (levitació).
Exposició d¿una selecció de peces i objectes juntament amb fotografies
de la seva microestructura i breu explicació de les seves propietats i aplicacions.