Museu de Mallorca
   
Museu de Mallorca
   
Carrer de la Portella, 5 07001 Palma
tel: 971 717 540
fax: 971 710 483
email
  Responsables de l'estand:

Margalida Bernat i Roca

Participants en el projecte:

Natàlia Soberats Sagreras
Jaume Murillo Orfila
Jaume Artigues Mas
Francisco Rodrigo Sandoval
 
       
 
Patrimoni i conservació

Es tracta d¿explicar el concepte de conservació en general i el de la conservació preventiva en particular, de forma clara i precisa a l¿abast de la població escolar. Aquest concepte de conservació s¿ha de relacionar amb el d¿investigació i el de difusió, de tal manera que s¿entengui que el que arriba als llibres de text és fruit de tot aquest procés. També es vol mostrar com al darrere de tot això hi ha una institució, el Museu i uns equips de treball tècnic i científic que vetllen per la fiabilitat de tota la feina. Finalment, es pretén implicar els estudiants en la necessitat de comprometre¿s en la conservació del patrimoni com a element de cohesió social.
 
 
Activitats   Durada   Horari  
           
. Explicació del concepte de patrimoni, de la conservació i del paper dels
museus.

. Realització d¿exercicis relacionats amb l¿estudi de materials arqueològics
per fer-ne el reconeixement, la documentació i l¿avaluació prèvia a la difusió.