Anar a la pÓgina principal
 
  COORDINA

Conselleria d'Innovació i Energia

ORGANITZA

1. Conselleria d'Innovació i Energia

2. Conselleria d'Educació i Cultura

3. Conselleria de Medi Ambient

4. Institut Oceanogràfic de les Illes Balears

5. Observatori Astronòmic de Mallorca

6. Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

7. Centre Meteorològic Territorial de les Illes Balears

8. Museu Balear de Ciències Naturals

9. Jardí Botànic de Sóller

10. Universitat de les Illes Balears-IMEDEA

11. Museu de Mallorca

12. Museu de Menorca

13. Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera

14. Institut Menorquí d'Estudis

15. Parc Natural de s'Albufera d'es Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx.

16. Parc Natural de s'Albufera de Mallorca.

17. Parc Natural de Cala d'Hort, Cap Llentrisca i Sa Talaia.

18. Fundació IBIT

19. Parc Bit

20. Centres educatius: IES Aurora Picornell, CP Es Puig de Lloseta, IES Jaume Sureda i Blanes, CP Rafal Vell, IES Sa Dona Blanca, Observatori Puig des Molins (Eivissa), IES Cap de Llevant.

PATROCINA

1. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

2. Ministerio de Ciencia y Tecnología

3. Conselleria d'Innovació i Energia