Anar a la pÓgina principal
 
 

Fundació Banc de Sang i Teixits (FBSTIB)
C/Rosselló i Caçador 20
07004 Palma
Tel. 971764433
Fax 971764280
www.bstib.com
bancsang@bstib.com
 
 
INFORMACIÓ CORPORATIVA
 
Cobertura de les necessitats sanitàries de sang i teixits de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Investigació sobre les malalties transmissibles per la transfusió, antisèrums eritrocitaris, refractarietat a la transfusió de plaquetes, banc de llet materna, polimorfisme en el gens de la citoquina, factors de creixement en la regeneració ósea.

Projectes d'investigació: resposta immunològica a l'infecció de l'hepatitis C, factors genètics implicats en la malaltia d'Alzheimer, leishmaniosi transmissible per la transfusió.

 


ACTIVITATS

Taules rodones i conferències

Cicle cel·lular, inmunosupressió i autoinmunitat.
A càrrec de Jordi Vives i Puiggròs, cap del Servei d'immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Espanyola d'Immunologia.

Hi ha circumstàncies en les quals la supressió parcial de la resposta immunitària és l'única forma terapèutica de lluita contra malalties. Entre aquestes, hi ha malalties autoimmunes que es produeixen perquè reconeixen com a estranys antígens propis, és a dir, l'organisme perd la capacitat de distingir entre el propi i l'aliè, produeix autoanticossos que reaccionen contra els propis antígens i provoca els símptomes d'aquestes malalties. Per a tots aquests casos l'administració de fàrmacs inmunosupressors és, fins avui, l'únic camí possible per disminuir les indesitjables conseqüències d'una afecció autoimmune.

Adreçat a: El personal investigador.
Data: 7/11/2002
Hora: 12.00 h
Lloc: Fundació Banc de Sang i Teixits. Sala de Juntes

 

Jornades de portes obertes i visites guiades

Visita guiada i jornada de portes obertes
A càrrec de Dr. Enric Girona

Exposició de 30 minuts de les activitats de l'FBSTIB, seguida d'una visita guiada a totes les dependències de la Fundació (laboratori, àrea d'extraccions, cambres de -40º C, banc de llet materna, etc.).
(durada total de l'activitat 1,30 hores)

Adreçat a: Alumnes de batxiller, de Formació Professional i població general interessada en els usos terapèutics de la sang i dels teixits i en els darrers avenços científics en aquests àmbits.
Data: 4-8/11/2002
Hora: 9,30 - 13,00 i 16,30 - 18,30 h
Lloc: Fundació Banc de Sang i Teixits. Sala de Juntes