Anar a la pÓgina principal
 
  El I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears es configura com l'instrument que posa en marxa el Govern de les Illes Balears per donar una resposta a les necessitats d'R+D d'aquesta comunitat autònoma i afavorir, en definitiva, el creixement socioeconòmic de les Illes Balears.

El Pla se sustenta sobre tres premisses bàsiques:

  • L'augment dels recursos dedicats a les activitats científiques i tecnològiques.


  • La necessitat d'aconseguir més participació i més eficaç de tots els agents socials en les seves accions.


  • El foment de la cooperació i, en general, de les interaccions entre ells i també amb agents d'altres comunitats autònomes i estats, principalment de la Unió Europea.
  • (Es pot descarregar el resum i el text complet del I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears des del lloc www.caib.es, en l'apartat de la Direcció General de Recerca i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears).