Anar a la pÓgina principal
 
 

Institut Menorquí d'Estudis (IME)
C/ Nou, 35 3r A
07701 Maó
Tel. 971 35 15 00
Fax 971 35 16 42
www.webime.org
Info.ime@cime.es
Secretaria.ime@cime.es
 
 
INFORMACIÓ CORPORATIVA
 
L'institut Menorquí d'Estudis (IME) és un organisme autònom del Consell Insular de Menorca (CIM), amb personalitat jurídica pròpia, destinat a la recerca, promoció recuperació i difusió de la cultura a l'illa de Menorca, amb la voluntat d'esdevenir centre de recepció i intercanvi del pensament i de la ciència.

L'institut Menorquí d'Estudis promou la investigació relacionada amb Menorca, per mitjà de projectes destinats a ampliar coneixements de la realitat illenca en tots els seus aspectes. Entre d'altres, s'han desenvolupat o s'estan portant a terme els següents: atlas eòlic de Menorca, Estudi de l'endemoflora de Menorca, Anàlisi de l'oferta turística a Menorca, definició i estudi de les zones agroambientals de Menorca, Cartografia i estudi del 'estat del camí de cavalls, estudi sobre l'obra i la persona d'Antoni Febrer i Cardona, Campanya de recuperació del milà reial a Menorca, estudi d'impacte ambiental de la pesca recreativa, etc.

 


ACTIVITATS

Dilluns 4 de novembre

Visita guiada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones del GOB *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: es Viver
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones (Programa Life) *
Organitza: IME - Centre Especial de Treball Cap de Llevant
Lloc: camí de Trepucó s/n (Bintaufa)
Horari: 9.00 - 14.00 h

Visita guiada a l'Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca *
Organitza: IME - Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Lloc: Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Horari: 10.00 - 12.00 h

Visites guiades a jaciments arqueològics *
Organitza: IME
Lloc: Torralba d'en Salort
Horari: 10.00 - 13.00 h

Conferència (Tòfol Mascaró ): "Noves troballes botàniques al Parc Natural"
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Maó
Horari: 19.00 h

Dimarts 5 de novembre

Visita guiada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones del GOB *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: es Viver
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones (Programa Life) *
Organitza: IME - Centre Especial de Treball Cap de Llevant
Lloc: camí de Trepucó s/n (Bintaufa)
Horari: 9.00 - 14.00 h


Jornada de portes obertes i visites guiades al Museu de Menorca
Organitza: Museu de Menorca
Lloc: Museu de Menorca
Horari: 10.00 - 14.00 h

Visita guiada a l'Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca *
Organitza: IME - Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Lloc: Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Horari: 10.00 - 12.00 h

Participació en activitats interactives
Organitza: IES Cap de Llevant
Lloc: IES Cap de Llevant
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visites guiades a jaciments arqueològics *
Organitza: IME
Lloc: Basílica de Son Bou
Horari: 10.00 - 13.00 h

Visita guiada a s'Albufera des Grau *
Organitza: IME - Parc Natural de s'Albufera des Grau
Lloc: Parc Natural de s'Albufera des Grau
Horari: 10.00 a 12.00 h

Conferència (Samuel Pons): "Xerrada sobre dendrocronologia del pinar des Grau"
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Maó
Horari: 19,00 h

Dimecres 6 de novembre

Jornada de portes obertes i visites guiades al Museu de Menorca
Organitza: Museu de Menorca
Lloc: Museu de Menorca
Horari: 10.00 - 14.00 h

Visita guiada a l'Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca *
Organitza: IME - Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Lloc: Oficina de Meteorologia de l'Aeroport de Menorca
Horari: 10.00 - 12.00 h

Participació en activitats interactives
Organitza: IES Cap de Llevant
Lloc: IES Cap de Llevant
Horari: 9.00 - 12.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones del GOB *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: es Viver
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones (Programa Life) *
Organitza: IME - Centre Especial de Treball Cap de Llevant
Lloc: camí de Trepucó s/n (Bintaufa)
Horari: 9.00 - 14.00 h


Visita guiada a s'Albufera des Grau *
Organitza: IME - Parc Natural de s'Albufera des Grau
Lloc: Parc Natural de s'Albufera des Grau
Horari: 10.00 a 12.00 h

Visites guiades a jaciments arqueològics *
Organitza: IME
Lloc: Torralba d'en Salort
Horari: 10.00 h

Conferència (Òscar García): "Xerrada sobre aus al Parc Natural"
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Maó
Horari: 19.00 h


Dijous 7 de novembre

Visita guiada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre *
Organitza: IME - GOB (Menorca)
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Horari: 9.00 - 13.00 h


Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones del GOB *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: es Viver
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones (Programa Life) *
Organitza: IME - Centre Especial de Treball Cap de Llevant
Lloc: camí de Trepucó s/n (Bintaufa)
Horari: 9.00 - 14.00 h

Jornada de portes obertes i visites guiades al Museu de Menorca
Organitza: Museu de Menorca
Lloc: Museu de Menorca
Horari: 10.00- 14.00 h

Visites guiades a jaciments arqueològics *
Organitza: IME
Lloc: Basílica Son Bou
Horari: 10.00 - 13.00 h

Participació en activitats interactives
Organitza: IES Cap de Llevant
Lloc: IES Cap de Llevant
Horari: 9.00 - 12.00 h

Conferència (Alícia Sintes): "L'origen de l'univers"
Organitza: UIB - IMEDEA
Lloc: IB Josep Miquel Guàrdia (Alaior)
Horari: a les 11.00 h i a les 13.00 h

Conferència (Gabriel Obrador): "Xerrada sobre els macròfits de l'Albufera des Grau"
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament de Maó
Horari: 19.00 h

Presentació projecte Història de la Ciència i col·lecció llibres "La Ciència a les Illes Balears"
Organitza: Conselleria d'Innovació i Energia
Lloc: Ateneu de Maó
Horari: 20.00 h

Conferència (Damià Gomis): "El mar observat des del cel"
Organitza: UIB - IMEDEA
Lloc: Ateneu de Maó
Horari: 20.30 h

Divendres 8 de novembre

Visita guiada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre *
Organitza: IME - GOB (Menorca)
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones del GOB *
Organitza: IME-GOB (Menorca)
Lloc: es Viver
Horari: 9.00 - 13.00 h

Visita guiada al Viver de Plantes Autòctones (Programa Life) *
Organitza: IME - Centre Especial de Treball Cap de Llevant
Lloc: camí de Trepucó s/n (Bintaufa)
Horari: 9.00 - 14.00 h

Conferència (Damià Gomis): "El mar observat des del cel"
Organitza: UIB - IMEDEA
Lloc: IB Josep M. Quadrado (Ciutadella)
Horari: matí

Visites guiades a jaciments arqueològics *
Organitza: IME
Lloc: Torralba d'en Salort
Horari: 10.00 - 13.00 h

Jornada de portes obertes i visites guiades al Museu de Menorca
Organitza: Museu de Menorca
Lloc: Museu de Menorca
Horari: 10.00 - 14.00 h

Participació en activitats interactives
Organitza: IES Cap de Llevant
Lloc: IES Cap de Llevant
Horari: 9.00 - 13.00 h

Conferència (Valentín Pérez Mellado): "Fauna d'amfibis i rèptils de Menorca"
Organitza: IME - Institut Joan Ramis i Ramis
Lloc: Institut Joan Ramis i Ramis
Horari: 13,30 h

Conferència (Lluís Cardona): "Xerrada sobre peixos i anguiles a s'Albufera des Grau"
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau, Illa d'en Colom, Cap de Favàritx
Lloc: Institut Joan Ramis i Ramis (Maó)
Horari: 19.00 h

Conferència (Valentín Pérez Mellado): "Fauna d'amfibis i rèptils de Menorca"
Organitza: IME - Ajuntament d'Alaior
Lloc: Sala d'actes de l'Ajuntament d'Alaior
Horari: 20.00 h

Dissabte 9 de novembre

Jornada de portes obertes i visites guiades al Museu de Menorca
Organitza: Museu de Menorca
Lloc: Museu de Menorca
Horari: 10.00 - 14.00 h

Visita guiada a s'Albufera des Grau *
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau
Lloc: Aparcament Parc Natural de s'Albufera des Grau
Horari: 11.00 a 13.00 h

Visita guiada a s'Albufera des Grau per veure ocells i jornada oberta d'anellatge
Organitza: Parc Natural de s'Albufera des Grau
Lloc: Aparcament Parc Natural de s'Albufera des Grau
Horari: 10.00 h


* Reserva visites: Institut Menorquí d'Estudis (Tel. 971 35 15 00)