Apropat a Internet // En Bit i en Net t'apropen a Internet - Estand nº 19  
 
   
Fundació IBIT - Illes Balears Innovació Tecnològica-
 
   
 
Adreça: Reverend Francesc Sitjar, 1
Tel. 971 177270
Fax 971 177279
www.ibit.org
info@ibit.org
 

Responsable de l'stand

Aina Pons

Personal:

Joaquin Xaudiera
Jordi Ribas
Joan Pernia
Modesto Agudo
Damià Verger
Toni Ramis
Pere Soler
Miguel Angel Xacon
Sara Obrador
Andres Palou
Mª Antonia Suau
Bel Llodrà
Marilen Gonzalez

     
Apropat a Internet
La Fundació IBIT pretén apropar el públic a la Societat de la Informació i del Coneixement utilitzant Internet no com a observadors externs sino com a participants. Els visitants experimentaran la interactivitat digital, mitjançant tres activitats adients per a tots els públics: optimitzar la cerca i la informació, publicar la pròpia pàgina web i practicar les possibilitats de la videoconferència.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Crea la teva pàgina WEB. Aquesta activitat consisteix en que el públic podrà crear la seva pàgina web, seguint un model pre-establert perquè el procés sigui més àgil i hi pugui participar més gent amb un objectiu establert. Les webs creades pels majors de 18 anys seran penjades a la URL de la Fundació IBIT ( www.ibit.org ). Per als menors d'edat que hi participin la pàgina NO podrà ésser vista des d' internet si no es rep una autorització dels tutors o pares.   11:00, 13:00, 17:00 i 19:00   20 min
     
Concurs de Cerques per Internet. Els participants seran formats sobre les pautes a l'hora de realitzar cerques per internet i a continuació es realitzarà un concurs de cerques.
  10:00, 12:00, 16:00 i 18:00   15 min
     
Videoconferència . Per tots els que vulguin realitzar una videoconferència Constant a circuit tancat disposaran de dos PCs amb Webcam per poder intercomunicar-se amb veu, text, dibuix i imatge.
  10 a 20h   10 min