Banc de Sang i Teixits - Estand nº 16  
 
   
Fundació Banc de Sang i Teixits (FBSTIB)
C/Rosselló i Caçador 20
07004 Palma
Tel. 971764433
Fax 971764280
www.bstib.com
bancsang@bstib.com
 

Responsable de l'stand

Dr. Enric Girona

Personal:

Dr. J. Muncunill
Dr. A. Gayà

     
"Ciència, Salut i Solidaritat"
Donar a conèixer la Fundació del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears a la població jove i estudiant en particular i a la resta de població en general, mitjançant la Fira de la Ciència debut a que els fins de la Fundació són precisament el de disposar d'una activitat científica i de recerca que garanteixi una assistència de qualitat en els camps de la donació de sang i teixits per medi de la col·laboració altruista i anònima dels donants.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Diàriament es faran quatre conferències explicatives de l'activitat de la FBSTIB. Als que hi participin s'els hi farà el grup sanguini en la unitat mòbil del banc de sang; Aquesta estarà aparcada en les immediacions de la fira i assistida per una infermera de la FBSTIB.